Przemysł rafineryjny w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989

dr Bartosz Pasterski
absolwent studiów historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie działalności rafinerii naftowych w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach w latach 1944-1989 w kontekście ich powojennej odbudowy, modernizacji, rozwoju technologicznego i postępu technicznego. Zaprezentowane zostały w nim wyniki przerobu ropy naftowej w trzech rafineriach południowo-wschodnich, a także wskazany został ich udział w przerobie ogólnokrajowym.

Przeanalizowano również strukturę produkcji rafineryjnej (asortyment produkowanych wyrobów) oraz kwestie efektywności ekonomicznej zakładów przerobu ropy naftowej. Osobne miejsce poświęcono opisowi nieudanego procesu konsolidacji rafinerii w latach 1976-1981.

W konkluzji artykułu znalazł się wniosek o stopniowej marginalizacji i regresie rozwoju południowo-wschodnich rafinerii w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach po uruchomieniu kombinatów petrochemicznych w Płocku i Gdańsku.


CAŁY ARTYKUŁ      07/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.

HSE Facebook (Post Twittera)