WAŻNE TERMINY

31 marca 2016 r. – ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego
8 kwietnia 2016 r.  – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej
18 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie programu konferencji
25-26 kwietnia 2016 r. – termin konferencji
31 maja 2016 r. – ostateczny termin przesłania artykułu naukowego

OPŁATY KONFERENCYJNE

500 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotelu Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu.

400 zł – opłata dla pracowników naukowych bez referatu naukowego – udział tylko 25.04.2016 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotel Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu.

350 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym – udział tylko 26.04.2016 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.

350 zł – opłata dla doktorantów z referatem naukowym – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotelu Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu.

250 zł – opłata dla studentów z referatem naukowym. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w hotelu. Nie obejmuje noclegu.

250 zł – opłata za zgłoszenie artykułu naukowego do monografii bez udziału w konferencji.

0 zł – pracownicy Politechniki Rzeszowskiej

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
mBank
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: “Konferencja 25-26.04.2016 – Imię i Nazwisko”

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

  • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego.
  • Możliwość publikacji artykułu naukowego – pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych – przesłanego do 31 maja 2016 r. na adres mailowy: ipeil@instytutpe.pl (szczegóły w zakładce “Publikacja artykułów oraz wymogi redakcyjne”).
  • Poczęstunek podczas konferencji (przerwy kawowe, obiady).
  • Uroczysty bankiet w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie **** (wejście za okazaniem imiennych zaproszeń).
  • Materiały konferencyjne (teczki konferencyjne, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne).
  • Publikację naukową, która zostanie wydana po konferencji (zostanie wysłana pocztą).
  • Zdjęcia z konferencji na płycie DVD (zostaną wysłane pocztą).
  • Link do nagrań z konferencji dostępny w Internecie.
  • Certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

* Studenci oraz osoby zainteresowane udziałem w panelach plenarnych konferencji – udział bezpłatny (bez cateringu obiadowego i przerw kawowych oraz udziału w bankiecie). Uprzejma prośba o potwierdzenie obecności na stronie: https://www.facebook.com/events/1681165915459110/

Konferencja będzie transmitowana online w Internecie oraz nagrywana, zaś po konferencji transmisje ze wszystkich paneli zostaną umieszczone na kanale internetowym: YouTube.com oraz rozesłane na płytach DVD do wybranych bibliotek akademickich w Polsce.