Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone 31 marca 2016 r. Obecnie nie można zgłosić udziału z wystąpieniem. W przypadku zainteresowania udziałem bez referatu/wystąpienia prosimy o kontakt mailowy: ipeil@instytutpe.pl