Dr Mariusz Ruszel – Instytut Polityki Energetycznej – przewodniczący

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska

Dr Justyna Stecko – Politechnika Rzeszowska

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska

Mgr inż. Marek Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska

Iwona Filimowska – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Maciej Sznajder – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Anna Lewicka – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Monika Zawada – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Patrycja Łukaszewska – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Monika Łopatkiewicz – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Sylwia Wróbel – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Maciej Hodór – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Sylwia Łyko – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Karolina Filipek – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Paweł Dziedzic – Politechnika Rzeszowska

Paulina Pochwatka – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Karolina Murdza – Studenckie Koło Naukowe “Młodych Ekonomistów”

Katarzyna Rozmus – Studenckie Koło Naukowe “Młodych Ekonomistów”

Tadeusz Trębacz – Studenckie Koło Naukowe “Młodych Ekonomistów”