Ś.P. Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz  – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Marek Pietraś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Obrony Narodowej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. Tomasz Grosse, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. prof. nadzw. Beata Molo – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Leszek Jesień – Collegium Civitas w Warszawie

Dr hab. Stanisław Konopacki, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Tadeusz Olkulski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Legucka – Akademia Obrony Narodowej

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu Grupy Boryszew

Dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska

Dr Marcin Nowacki – Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli

Dr Robert Zajdler – Politechnika Warszawska

Ireneusz Łazor – Prezes – Towarowa Giełda Energii

Piotr Woźniak – Prezes – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Marek Balcer – Prezes Geotermia Mazowiecka S.A.

Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum

Paweł Turowski  – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Alfred Szydełko– Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – sekretarz