Sekretariat konferencji:

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów
bud. L, pok. 252A

tel. 17-865-14-03

Sekretarz konferencji – dr Mariusz Ruszel
Adres do korespondencji e-mail: ipeil@instytutpe.pl

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów