„Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz  „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń” – zadania finansowane w ramach umowy 687/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw

 

 


eps

Przesyłanie artykułów (nr 2(4)/2019) – deadline: 30 września 2019

Redakcja czasopisma naukowego Energy Policy Studies serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.

Czasopismo Energy Policy Studies jest nowym polem działalności powołanego Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (EPI), którego misją jest wspieranie i promowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja nauki i wiedzy z zakresu polityki energetycznej.

Celem powstania Energy Policy Studies jest popularyzacja najnowszych badań podejmowanych przez specjalistów, instytucje akademickie, organizacje i inne jednostki i podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianej energetyce oraz wkład w globalną dyskusję na tematy energetyczne.

W Energy Policy Studies publikujemy oryginalne i jakościowe badania, prace koncepcyjne i recenzje książek skupiające się na poniższych tematach:

 • polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich jej aspektach: politycznym, gospodarczym, społecznym,technologicznym, materiałowym i strategicznym;
 • polityka klimatyczna;
 • procesy decyzyjne Unii Europejskiej;
 • rynek energii;
 • sektor energetyczny;
 • wspólny rynek energii;
 • węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i jego zróżnicowanie dostaw;
 • źródła energii, dystrybucja transferowa i magazynowanie
 • możliwości, wyzwania i zagrożenia związane z zasobami energetycznymi;
 • odnawialne źródła energii;
 • nowe technologie w sektorze energetycznym;
 • transport niskoemisyjny, tj. elektromobilność, gazomobilność;
 • konkurencyjna gospodarka i potencjalna przewaga konkurencyjna – automatyzacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym;
 • energia obywatelska, czyli klastry energetyczne;
 • transformacja energetyczna.i wiele innych

Wybrane artykuły pojawiające się w prestiżowym czasopiśmie Energy Security Studies będą wcześniej recenzowane przez uznanych recenzentów zagranicznych. Czasopismo zostanie opublikowane online, które będzie dostępne na całym świecie.

Wskazówki dla autorów artykułów można znaleźć na stronie internetowej EPI.

Prosimy o przesyłanie arykułów na adres eps@instytutpe.pl do dnia 30 września 2019.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt pod adresem eps@instytutpe.pl


epsokladka

ENERGY POLICY STUDIES

No. 1 (2) 2018
e-ISSN: 2545-0859

Download FREE EPS 1(2)/2018 [.pdf]

 

Contents:

1. Paulina Sawicka-Chudy, MSc, Eng. (ORCID), Marek Wielgosz, Eng., (ORCID), Andrzej Wal DSc, Associate Professor (ORCID), Bogumił Cieniek, MSc (ORCID), Grzegorz Wisz, DSc (ORCID), Łukasz Głowa (ORCID), Marian Cholewa, DSc, Associate Professor (ORCID), Justyna Sawicka (ORCID)
 Analysis of chemical and phase composition of copper oxide prepared by direct current sputtering for photovoltaic applications

2. Adam Masłoń, PhD, Eng., (ORCID), Marta Wójcik, PhD, Eng. (ORCID), Krzysztof Chmielowski, DSc, Eng., Associate Professor (ORCID)
 Efficient use of energy in wastewater treatment plants

3. Natalia Marciniak (ORCID), Weronika Hyjek (ORCID)
 Energy-efficient architecture, i.e. a combination of functionality and environmental aspects

4. Angelika Głuszek (ORCID), Paulina Sawicka-Chudy, MSc, Eng. (ORCID), Grzegorz Wisz, DSc (ORCID), Maciej Sibinski, DSc, Eng. (ORCID), Marian Cholewa, DSc, Associate Professor (ORCID)
 Evaluation of the quality of titanium oxide and copper oxide layers by means of optical microscopy

5. András Molnár, MSc (ORCID)
 Leaking away the future: The role of methane emission and natural gas supply chains in global warming

6. Wojciech Pospolita, MSc, Eng. (ORCID), Maciej Cholewinski, MSc, Eng. (ORCID)
– Selected issues of coal-fired power generation in terms of maintaining its high share in the future structure of electricity generation in Poland