Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – redaktor naczelny

e-mail: mruszel@instytutpe.pl

Przemysław Ogarek – sekretarz redakcji

e-mail: eps@instytutpe.pl

 

Energy Policy Studies
Inkubator Technologiczny 4
36-002 Jasionka 954E
PL – Poland
e-mail: eps@instytutpe.pl

tel. +48 737 880 607