Prof. dr hab. Gryz Jarosław – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
Prof. dr Wim Heijman – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Wageningen, Holandia
dr hab. Borkowski Paweł, prof. ISP PAN – Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Gędek Stanisław, prof. PRz – Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Polska
dr hab. inż. Szurlej Adam, prof. AGH – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
dr hab. Podraza Andrzej, prof. KUL – Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
dr inż. Bartnicki Grzegorz – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, Polska, ORCID: 0000-0002-4482-6950
dr inż. Fiala Roman – Katedra Ekonomii, Politechnika Jihlava, Czechy, ORCID: 0000-0001-5895-6898
dr inż. Kryzia Dominik – Katedra Polityki i Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polska
dr inż. Masłoń Adam – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, Polska
dr inż. Mirowski Tomasz – Katedra Polityki i Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polska
dr inż. Żywczak Antoni – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
dr Jarosz Rafał – Uczelnia Łazarskiego, Katedra Ekonomii w Ambasadzie RP w Waszyngtonie

dr Katarzyna Kurek – Wageningen University & Research, Holandia

dr Ludera-Ruszel Agata – Katedra Prawa i Administracji UR, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
dr Marszałek Marcin – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, Polska
dr Mataczyńska Ewa – Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Polska
dr Muhammad A. Z. Mughal – adiunkt, Wydział Studiów Globalnych i Społecznych, Uniwersytet Ropy Naftowej
i Minerałów Króla Fahda, Arabia Saudyjska, ORCID: 0000-0002-9934-8466
dr Narayanan G. Badri – adiunkt, Uniwersytet w Louisville, USA, ORCID: 0000-0001-9628-8173
dr Nyga-Łukaszewska Honorata – Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Polska
dr Prontera Andrea – adiunkt, Katedra Nauk Politycznych, Komunikacji i Relacji Międzynarodowych; Uniwersytet Macerata, Włochy
dr Tichy Lukas – Instytut Relacji Międzynarodowych w Pradze, Czechy
dr Zajączkowska Magdalena – Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska