Recenzenci w 2017:

 • dr hab. Paweł Borkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Stanisław Gędek, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Agata Ludera-Ruszel (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr Marcin Marszałek
 • dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Roman Fiala, PhD Eng. (College of Polytechnics Jihlava)
 • Badri G. Narayanan, PhD (University of Washington Seattle)

Recenzenci w 2018:

 • dr inż. Grzegorz Bartnicki (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. Stanisław Gędek, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • Prof. Jarosław Gryz (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Rafał Jarosz (Uczelnia Łazarskiego)
 • dr inż. Domink Kryzia (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Ewa Mataczyńska (PGE)
 • dr Tomasz Mirowski (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna-Handlowa)
 • Prof. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • dr Magdalena Zajączkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Antoni Żywczak (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Roman Fiala, PhD Eng. (College of Polytechnics Jihlava)
 • Prof. Wim Heijman (Wageningen University & Research)
 • Andrea Prontera, PhD (University of Macerata)
 • Lukas Tichy, PhD (The Institute of International Relations Prague)

Recenzenci w 2019:

 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • Prof. Jarosław Gryz (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Rafał Jarosz (Uczelnia Łazarskiego)
 • dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza)
 • dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna-Handlowa)
 • Prof. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Helena Wyligała (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • dr Robert Zajdler (Politechnika Warszawska)
 • Prof. Dzintra Atstaja (BA School of Business and Finance)
 • Roman Fiala, PhD Eng. (College of Polytechnics Jihlava)
 • Dominik Hejj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. Andris Piebalgs (European University Institute, Florence)
 • Andrea Prontera, PhD (University of Macerata)
 • Prof. Eng. Laura Savoldi (Poliecnico di Torino)
 • Lukas Tichy, PhD (The Institute of International Relations Prague)
 • Prof. Eng. Zeljko Tomsic (University of Zagreb)

Recenzenci w 2020:

 • dr inż. Grzegorz Bartnicki (Politechnika Wrocławska)
 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Stanisław Gędek, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Jerzy Janczewski (AHE w Łodzi)
 • dr Rafał Jarosz (Uczelnia Łazarskiego)
 • dr Ewa Mataczyńska (PGE)
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna-Handlowa)
 • dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • dr hab. Helena Wyligała (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Prof. Dzintra Atstaja (BA School of Business and Finance)
 • Roman Fiala, PhD Eng. (College of Polytechnics Jihlava)
 • Dominik Hejj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Anna Mikulska, PhD (Rice University’s Baker Institute for Public Policy)
 • Prof. Eng. Laura Savoldi (Poliecnico di Torino)
 • Prof. Andrea Stocchetti (Ca’Foscari University Venezia)
 • Lukas Tichy, PhD (The Institute of International Relations Prague)
 • Prof. Eng. Zeljko Tomsic (University of Zagreb)

Recenzenci w 2021:

 • dr inż. Grzegorz Bartnicki (Politechnika Wrocławska)
 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr inż. Domink Kryzia (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Ewa Mataczyńska (PGE)
 • dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr Tomasz Mirowski (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna-Handlowa)
 • dr Magdalena Zajączkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Katarzyna Kurek (Wageningen University and Research)
 • Prof. Dzintra Atstaja (BA School of Business and Finance)
 • Roman Fiala, PhD Eng. (College of Polytechnics Jihlava)
 • Dominik Hejj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Anna Mikulska, PhD (Rice University’s Baker Institute for Public Policy)
 • Badri G. Narayanan, PhD (University of Washington Seattle)
 • Prof. Andris Piebalgs (European University Institute, Florence)
 • Prof. Eng. Laura Savoldi (Poliecnico di Torino)
 • Prof. Eng. Robert Steinberger-Wilckens (University of Birmingham)
 • Lukas Tichy, PhD (The Institute of International Relations Prague)
 • Prof. Eng. Zeljko Tomsic (University of Zagreb)

Recenzenci w 2022:

 • dr inż. Grzegorz Bartnicki (Politechnika Wrocławska)
 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • Prof. Jarosław Gryz (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Rafał Jarosz (Uczelnia Łazarskiego)
 • dr inż. Domink Kryzia (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr Tomasz Mirowski (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
 • Prof. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Helena Wyligała (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Katarzyna Kurek (Wageningen University and Research)
 • dr Ewelina Sadowska
 • dr Marcin Marszałek