Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zakończył realizację projektu nr 687/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu realizowane były w latach 2018-2019 dwa zadania: “Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń”. W skład zespołu projektowego wchodzili: Mariusz Ruszel (kierownik projektu) oraz członkowie zespołu: Anna Kucharska, Dominik Brodacki, Jakub Stawarz, Katarzyna Rozmus, Tomasz Mirowski, Adam Masłoń, Lidia Mazurkiewicz, Aleksandra Szewczyk.

Efektem realizacji projektu jest umiędzynarodowienie czasopisma naukowego “Energy Policy Studies”, które zostało przekształcone z rocznika (2018) na półrocznik (2019). Wszystkie numery czasopisma są dostępne na stronie internetowej: https://www.instytutpe.pl/eps/wersja-elektroniczna-eps/

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza zrealizował projekt dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNISW„Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz  „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń” – zadania finansowane w ramach umowy 687/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Bez tytułu


 

eps

Przesyłanie artykułów (nr 2(7)/2021) – 8 grudnia 2021

Redakcja czasopisma naukowego Energy Policy Studies serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.

Czasopismo Energy Policy Studies jest nowym polem działalności powołanego Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (EPI), którego misją jest wspieranie i promowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja nauki i wiedzy z zakresu polityki energetycznej.

Celem powstania Energy Policy Studies jest popularyzacja najnowszych badań podejmowanych przez specjalistów, instytucje akademickie, organizacje i inne jednostki i podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianej energetyce oraz wkład w globalną dyskusję na tematy energetyczne.

W Energy Policy Studies publikujemy oryginalne i jakościowe badania, prace koncepcyjne i recenzje książek skupiające się na poniższych tematach:

 • polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich jej aspektach: politycznym, gospodarczym, społecznym,technologicznym, materiałowym i strategicznym;
 • polityka klimatyczna;
 • procesy decyzyjne Unii Europejskiej;
 • rynek energii;
 • sektor energetyczny;
 • wspólny rynek energii;
 • węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i jego zróżnicowanie dostaw;
 • źródła energii, dystrybucja transferowa i magazynowanie
 • możliwości, wyzwania i zagrożenia związane z zasobami energetycznymi;
 • odnawialne źródła energii;
 • nowe technologie w sektorze energetycznym;
 • transport niskoemisyjny, tj. elektromobilność, gazomobilność;
 • konkurencyjna gospodarka i potencjalna przewaga konkurencyjna – automatyzacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym;
 • energia obywatelska, czyli klastry energetyczne;
 • transformacja energetyczna.i wiele innych

Wybrane artykuły pojawiające się w prestiżowym czasopiśmie Energy Security Studies będą wcześniej recenzowane przez uznanych recenzentów zagranicznych. Czasopismo zostanie opublikowane online, które będzie dostępne na całym świecie.

Wskazówki dla autorów artykułów można znaleźć na stronie internetowej EPI.

Prosimy o przesyłanie arykułów na adres eps@instytutpe.pl do dnia 8 grudnia 2021 roku

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt pod adresem eps@instytutpe.pl


Bez tytułu


EPS ENERGY POLICY STUDIES OKLADKA 1(5) 2020 2.cdr01 Strona 1

No. 2 (6) 2020
e-ISSN: 2545-0859

DOWNLOAD FREE EPS 2(6)/2020 [.PDF]

Contents:
 1. Thomas Ojonugwa Daniel, Enobong Patrick Obot, George-Best Azuoko, Isaac Onuche Negedu, Orji Amah

Design of a Subscription Based Community Solar Energy System for the Business Community of the “Back Gate”, Alex Ekwueme Federal University Ndufu-Alike, Ikwo, Ebonyi State, Nigeria

 1. Tomasz Chyła

Pomeranian Voivodship – Present State, Opportunities Coming From Diversification the Directions of Energy Supplies and Perspectives for the Clean Energy Development

 1. Andrzej Pacana, Karolina Czerwińska

Analysis of energy efficiency in Poland in 2008-2018 in the context of sustainable development

 1. Jakub Jacyszyn

Belarusian energy diversification – conclusions for Poland

 1. Łukasz Kordowina

Implications of LNG import on the European Union’s energy security

 1. Marika Marciniak

The vertical restriction on abuse of a dominant position of the Gazprom under Gas Directive