Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – Redaktor Naczelny

Dr Anna Kucharska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska – Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – Redaktor Tematyczny

Przemysław Ogarek – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – Sekretarz Redakcji

 

Zespół wsparcia technicznego Redakcji

Mgr Jakub Prugar – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska

Mgr Paweł Węgrzyn – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska

Jakub Stawarz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska