ŚP. Dr hab. inż. Stanisław Gędek, Prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska ORCID: 0000-0002-4712-2836

Prof. Andrea Stocchetti – Ca’Foscari University Venezia, Wenecja, Włochy ORCID: 0000-0002-6421-7415

Prof. dr Wim Heijman – Wageningen University & Research, Wageningen, Netherlands  ORCID: 0000-0003-0514-3855

Prof. Dzintra Atstāja  Banku Augstskola, Ryga, Łotwa ORCID: 0000-0002-9411-7212

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University, Kalifornia, Stany Zjednoczone ORCID:

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka ORCID: 0000-0001-6670-9678

Prof. Antonio Tavares – University of Minho, Braga, Portugalia

Prof. Alexandra Galhano – Universidade Lusófona, Lizbona, Portugalia

Dr Frank Umbach – EUCERS, CASSIS, RSIS, NTU, GLG, Niemcy ORCID:

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska  ORCID: 0000-0001-6772-7712

Dr hab. Mariusz Swora – członek Rady Odwoławczej ACER (Słowenia), Mariusz Swora Legal Office, Gniezno, Polska  ORCID: 0000-0003-3119-6192

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska  ORCID: 0000-0002-8181-6612

Dr hab. inż. Adam Szurlej  Akademia Górniczno-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska  ORCID: 0000-0003-3872-9019

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska ORCID: 0000-0002-7713-6307

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska  ORCID: 0000-0001-8089-4101

Dr Lukas Tichy – Metropolitan University Prague, Praga, Czechy ORCID: 0000-0002-9396-5420

Dr Anna Mikulska – Uniwersytet Rice’a, Houston, USA ORCID: 0000-0001-6563-6964