Wydawnictwo Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
36-002 Jasionka 954E
PL – Poland

e-mail: eps@instytutpe.pl
e-mail: wydawnictwo@instytutpe.pl

tel. +48 737 880 607

Redaktor Naczelny:
dr hab. Mariusz Ruszel, Prof. PRz