Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach działalności wydawniczej opublikował następujące publikacje naukowe:

MR IPE OKLADKA KSIAZKA PLHUN 4Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness

red. M. Ruszel, A. Wiktowska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2022

ISBN 978-83-958517-3-5 (e-book)

ISBN 978-83-958517-2-8 (wersja drukowana)

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

e-book [PDF]

e-book [MOBI, EPUB]

Niniejsza książka wyraża wyłącznie poglądy jej autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

 


Pasek


Okładka-klastry-energii (1)

Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020.

ISBN: 978-83-946727-7-5

e-ISBN: 978-83-946727-8-2

Recenzenci:

Piotr D. Moncarz, Ph.D., PE, NAE, Stanford University
Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pobierz streszczenie – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Pobierz e-book – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

 

IPE LOGO
Wydawca
PSE logo
Partner wydania

 

 

 

 


Pasek


 

Bezp energet uwarunk

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019.

ISBN: 978-83-946727-6-8

Recenzent:

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Pobierz e-book – Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy

IPE LOGO

 

 

 

 

 


Pasek


 

ept

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.

ISBN: 978-83-946727-2-0

Reviewers:
Władysław Mielczarski, Full Professor, Lodz University of Technology
Piotr D. Moncarz, NAE, Adjunct Professor, Stanford University

Zadanie Energy Policy Transition – The Perspective of Different States finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States

mnisw

 

 

 


Pasek


 

global-lng-marketMarcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza, Global LNG Market, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów-Warszawa 2017.

Zadanie Global LNG Market finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz pełną wersję – bezpłatnego e-book:
Global LNG Market

 

mnisw