Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach działalności wydawniczej opublikował następujące publikacje naukowe:

Okładka-klastry-energii (1)

Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020.

ISBN: 978-83-946727-7-5

e-ISBN: 978-83-946727-8-2

Recenzenci:

Piotr D. Moncarz, Ph.D., PE, NAE, Stanford University
Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pobierz streszczenie – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Pobierz e-book – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

 

IPE LOGO
Wydawca
PSE logo
Partner wydania

 

 

 

 


Pasek


 

Bezp energet uwarunk

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019.

ISBN: 978-83-946727-6-8

Recenzent:

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Pobierz e-book – Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy

IPE LOGO

 

 

 

 

 


Pasek


 

ept

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.

ISBN: 978-83-946727-2-0

Reviewers:
Władysław Mielczarski, Full Professor, Lodz University of Technology
Piotr D. Moncarz, NAE, Adjunct Professor, Stanford University

Zadanie Energy Policy Transition – The Perspective of Different States finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States

mnisw

 

 

 


Pasek


 

global-lng-marketMarcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza, Global LNG Market, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów-Warszawa 2017.

Zadanie Global LNG Market finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz pełną wersję – bezpłatnego e-book:
Global LNG Market

 

mnisw