KSIĘGA ABSTRAKTÓW

 

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

a) w 1 l lub 2 monografii wieloautorskich (25 punktów) – wybrani autorzy (5-6 osób w każdej książce) – wymogi redakcyjne na dole strony. Publikacje naukowe zostaną wydane w formacie e-book.

b) w kwartalniku naukowo-politycznym „Sprawy Międzynarodowe” (12 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018-2019 r. (3-5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Sprawy-Miedzynarodowe/informacja-dla-autorow

c) w czasopiśmie naukowym “International Journal of Management and Economics” (12 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w numerze 3 lub 4 2018 r. (4-6 artykułów) przygotowanych w języku angielskim, wymogi redakcyjne na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/Zeszyty-naukowe-KGS.aspx

d) w czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (10 artykułów)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

e) w czasopiśmie naukowym “Studia i Materiały” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 lub 2019 r. r. (3-5 artykułów)  – wymogi redakcyjne na stronie: www.sim.wz.uw.edu.pl

f) w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (10 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

g) w czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://meeri.pl/czasopisma/technika-poszukiwan-geologicznych-geotermia-zrownowaony-rozwoj/1392-uwagi-dla-autorow-i-recenzentow.html

h) w czasopiśmie naukowym “Energy Policy Studies” – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (8 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://www.instytutpe.pl/eps/informacje-dla-autorow/

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów naukowych do wysłania do czasopism naukowych. Artykuły naukowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: konferencja@instytutpe.pl

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE

WYTYCZNE DLA AUTORÓW POSTERU NAUKOWEGOPOBIERZ TUTAJ (PDF)
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr Marzeną Hajduk-Stelmachowicz: marzenah@prz.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POSTER NAUKOWYPOBIERZ TUTAJ (PDF) oraz POBIERZ OŚWIADCZENIE (PDF)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ABSTRAKTÓW DO KSIĘGI ABSTRAKTÓWPOBIERZ TUTAJ (PDF)

FORMATKA DO ABSTRAKTÓWPOBIERZ TUTAJ (DOC)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGOPOBIERZ TUTAJ (PDF)POBIERZ TUTAJ (PDF)