Udział w Konferencji (2018) już potwierdzili:

Prelegenci paneli plenarnych:

images-pn1Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 

 

 

_ege4851-1Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. handlowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Korpusu Służby Cywilnej RP. W 2011 roku uczestniczył w International Visitor Leadership Program organizowanym przez Departament Stanu USA. W latach 2003-2008 pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W  tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. Był odpowiedzialny za wdrożenie ustawy o zapasach obowiązkowych ropy, paliw i gazu ziemnego oraz za uzyskanie przez Polskę członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) przy OECD w Paryżu. Później wielokrotnie reprezentował Polskę na posiedzeniach Rady Zarządzającej MAE. Przygotowywał również wdrożenie do polskiego porządku prawnego II pakietu liberalizacyjnego UE dla rynku gazu i w pracach na forum unijnym nad III pakietem. W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Reprezentował Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Energii Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w Grupie ds. Planu Połączeń Miedzy Bałtyckimi Rynkami Energetycznymi przy Komisji Europejskiej. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. Brał udział w zespole negocjacyjnym polsko-rosyjskiej umowy międzyrządowej na dostawy gazu – zrezygnował z funkcji doradcy Premiera po podpisaniu tej umowy w listopadzie 2010 roku. W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego i górniczego. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa oraz przewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

2017.06.06, Warszawa, fot.Pawel Pawlowski/zelaznastudio.pl, n.z Igor Wasilewski - prezes zarządu, PERNIgor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN

Efektywny manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, a także szereg certyfikatów międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010 – 2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał strategie przynoszące firmom znaczący wzrost wyników finansowych, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation), wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

 

 

tomasz-stepien-1_2016-6Tomasz Stępień – Prezes OGP GAZ-SYSTEM

Od grudnia 2015 roku pełni funkcję prezesa GAZ-SYSTEM. W spółce pracuje od 2008 roku, na różnych stanowiskach. Był odpowiedzialny za koordynację projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu i nadzór właścicielski nad spółką Polskie LNG. Kierował Działem Analiz, z którym aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią GAZ-SYSTEM. Kierował także projektem budowy podziemnego magazynu gazu. W latach 2007-2008 pracował w PGNiG, gdzie zajmował się strategicznymi projektami dywersyfikacyjnymi, takimi jak projekt budowy terminalu LNG czy  gazociągu Baltic Pipe. W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał między innymi za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego. Nadzorował także wdrożenie tych dokumentów przez spółki z sektora. Z ramienia Ministerstwa Gospodarki był również odpowiedzialny za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Był członkiem rad nadzorczych spółek Nafta Polska i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt.

 

piotr-moncarzProf. Piotr D. Moncarz – Stanford University (USA)

Od 1968 r. absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu, a od 1981 r. absolwent Uniwersytetu Stanforda z Ph.D. w Szkole Inżynierii. Adjunct Professor na Uniwersytecie Stanforda, gdzie od 30 lat prowadzi zajęcia na poziomie po-licencjackim.  Od roku 1980 pracownik wiodącej w świecie w swej dziedzinie firmy Exponent Failure Analysis Associates (www.exponent.com), gdzie dziś piastuje najwyższy profesjonalny tytuł Senior Fellow.  W 2017 roku zostaje przyjęty do National Academy of Engineering Stanów Zjednoczonych. Specjalizuje się w badaniu i zapobieganiu katastrofom inżynierskim lub naukowym w swym zaraniu.  Autor dziesiątków publikacji, wykładów i wystąpień. Energia odnawialna, w tym szczególnie goetermiczna są celem jego wieloletniej pracy (www.geothermicsolution.com). Współ-założyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council (www.usptc.org), organizacji profesjonalistów działających pro-bono nad transferem wiedzy i wzmocnieniem współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Jest wice-prezesem Rady Inżynierów Polskich Ameryki Północnej. Członek 1-szej rady NCBiR. Współ-organizator i dyrektor akademicki na Uniwersytecie Stanforda programu MNiSW Top 500 Innovators. Współ-twórca programu polskiej elektromobilności, przewodniczący rady nadzorczej Electromobility Poland SA. Inżynier, przedsiębiorca i nauczyciel akademicki, aktywnie zaangażowany w działanie polskiej diaspory na rzecz Polski.

d-ozonDaniel Ozon – Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję  Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW. W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora.  W latach 1999 – 2004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji oraz Działem Finansów Handlowych. Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. W 2016 roku powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW, od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

skmbt_c22418032116590Elżbieta Mucha – Prezes Zarządu GC Energy sp. z o. o.

Kieruje firmą od 2009 roku, dba o jej ciągły rozwój i nadzoruje finanse. Zaangażowana w tworzenie strategii działań i doskonalenie organizacji, buduje relacje z partnerami i organizacjami wspierającymi. Rzeszowianka, z wykształcenia mgr fizyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów, prawa i rachunkowości. Koordynuje prace badawczo-rozwojowe firmy i nadzoruje realizację innowacyjnych projektów. Pierwsze doświadczenia w kierowaniu przedsiębiorstwem zdobywała w firmie produkcyjnej (2002-2009). Przeprowadziła restrukturyzację firmy i zdobyła doświadczenie  w obszarze usług, produkcji i marketingu.

 

 

 

piotr-zawistowski-1-1Piotr Zawistowski – Prezes Towarowej Giełdy Energii

Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu. Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Maciej KolaczkowskiMaciej Kołaczkowski – World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie zajmuje sie rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

benysek-zdjecieProf. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski

Autor ponad 140. prac naukowych z dziedziny energetyki rozproszonej, w tym kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz kilku książek wydanych staraniem wydawnictwa SPRINGER Londyn, przełożonych na język chiński. Autor i koordynator ponad 20. projektów badawczych, rozwojowych i celowych. Efektem prac badawczo-rozwojowych jest szereg wdrożeń, których wprowadzenie do przestrzeni gospodarczej przyczyniło się do budowy przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. W efekcie prowadzonej działalności wdrożeniowej otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Innowacyjna Osobowość Roku 2015, wyróżnienie przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Członek Naukowej Rady Doradczej przy GK PGNiG, ministerialnej (MNiSW) komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0 oraz Rady Narodowego Kongresu Nauki. Przewodniczący Zespołu ds. Elektromobilności przy Dyrektorze NCBiR. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za Działalność na rzecz rozwoju polskiej energetyki.

 

fotografia-pana-prezesa-mariana-zolyniakaMarian Żołyniak – Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy. Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. Od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 1 stycznia 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle. Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne. Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł inżyniera górniczego I stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

win_20180328_14_09_08_pro-3Dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. (e-mail: msc.dom@gmail.com)

Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w latach 1991-2013 r. Jest Sekretarzem Naukowym w tym Instytucie oraz profesorem w Akademii Górniczo – Hutniczej w Centrum Energetyki. Odbywał staże przemysłowe i naukowe w USA, Chinach oraz Niemczech w zakresie technologii wykorzystania węgla w kierunku karbochemicznym i energetycznym. Był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. w okresie 2008-2015r. oraz PGE Polska Energia 2015-2016r, uczestnicząc w pracach komitetów strategii i audytu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW Innowacje S.A. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN, Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN oraz Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Jest autorem kilkudziesięciu patentów i publikacji w obszarze efektywnego wykorzystania węgla m.in. w koksownictwie, energetyce i chemii.

dsc_0222-1-1Paweł Kowal (ur. 1975 w Rzeszowie), politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw East European Reviev. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

 

sesja_2017-10-16_0619_midres_kadrTomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwo, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

 

m-misiuraMaciej Misiura – Menedżer Programu magazynowania wodoru realizowanego przez Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowanie nowatorskich systemów magazynowania wodoru w obiektach mobilnych.

 

 

 

 

Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Paweł Pikus – Ministerstwo Energii

Aleksander Zawisza – GAZ-SYSTEM

Wojciech Konończuk – Ośrodek Studiów Wschodnich

Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW

Prof. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Doradca Ministra Spraw Zagranicznych

Olgierd Dziekoński – Doradca Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Włodzimierz Hrymiak – Polski Fundusz Rozwoju

 

Moderatorzy paneli plenarnych:

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Dr Mariusz Ruszel

Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel i ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor lub współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

 

 

wojciech-jakobik-profiloweWojciech Jakóbik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: politologia i stosunki międzynarodowe. Analityk rynku energii. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

 

 

 

 

Prelegenci paneli tematycznych:

 

Aldona Kaźmierska – Urząd Regulacji Energetyki

Marta Babicz – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Grzegorz BenysekUniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka LeguckaPISM, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab. Joanna Dyduch – Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. Robert Kłaczyński, prof. nadzw. – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Aleksander Głodowski – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż Stanisław Gędek, prof, PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Adam Kirpsza – Uniwersytet Jagielloński

Dr Honorata Nyga-Łukaszewska – Szkoła Główna Handlowa

Dr Ilona Przybojewska – Uniwersytet Jagielloński

Dr inż.Zajączkowski Maciej Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr Jarosław Jarząbek – Uniwersytet Wrocławski

Dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr Artur Skorek – Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Bogdan Nowak – Politechnika Wrocławska

Dr Aleksandra Lewandowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Grzegorz Bartnicki – Politechnika Wrocławska

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr Przemysław Zaleski – Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Ceglarz – Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy)

Jacek Suder – Narodowy Bank Polski