Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – przewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Marek Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Sebastian Podmiotko – Uniwersytet Rzeszowski

Karolina Murdza – Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Sagan – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Marzena Szawara – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Jakub Stawarz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Paweł Dziedzic – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Gabriela Podolec – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Paulina Pochwatka – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Paweł Węgrzyn – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Jakub Prugar – Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”

Katarzyna Rozmus – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów” – sekretarz komitetu organizacyjnego