Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

a) monografii wieloautorskiej (20 punktów) – wybrani autorzy (5-8 osób) – wymogi redakcyjne na dole strony

b) w kwartalniku naukowo-politycznym „Sprawy Międzynarodowe” (12 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018-2019 r. (3-5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Sprawy-Miedzynarodowe/informacja-dla-autorow

c) w czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (10 artykułów)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

d) w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (10 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

e) w czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://meeri.pl/czasopisma/technika-poszukiwan-geologicznych-geotermia-zrownowaony-rozwoj/1392-uwagi-dla-autorow-i-recenzentow.html

f) w czasopiśmie naukowym „Energy Policy Studies” – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (8 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.instytutpe.pl/eps/informacje-dla-autorow/

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów naukowych do wysłania do czasopism naukowych. Artykuły naukowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: konferencja@instytutpe.pl

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE

WYTYCZNE DLA AUTORÓW POSTERU NAUKOWEGOPOBIERZ TUTAJ (PDF)
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr Marzeną Hajduk-Stelmachowicz: marzenah@prz.edu.pl

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGO – POBIERZ TUTAJ (PDF)