W ramach udziału w Konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach. Organizatorzy Konferencji po konsultacji z Członkami Komitetu Naukowego, na podstawie recenzji artykułów, zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do publikacji w wybranych czasopismach naukowych. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.

Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji: 300 zł brutto.


Artykuły naukowe należy przesyłać do dr Marii Kubackiej na adres e-mail: mkubacka@instytutpe.pl


Czasopisma naukowe współpracujące w ramach IX Konferencji: