Powyższy formularz jest w trakcie tworzenia. Prosimy o wyrozumiałość.


O sesji posterowej:

Sesja posterowa to integralna część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia.

Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów.

Częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy IX Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w którym nagrodą za zajęcia I miejsca jest 1500 złotych.


Ważne daty:

20 maj 2024 – ostateczny termin przesyłania posterów na adres postery@instytutpe.pl
27 maj 2024 – spotkanie na platformie ZOOM z autorami posterów


Instrukcja udziału w sesji posterowej:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń zawierających:

  • Poster naukowy w formacie PDF (do 10 MB),
  • Opis celu badawczego i wniosków towarzyszących posterowi (maksymalnie jedna strona A4, Times New Roman 12, interlinia pojedyncza, w formacie .DOCX),
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz danych osobowych na potrzeby konkursu (w formacie PDF – Oświadczenie autora posteru)

Kontakt:

  • Filip Ferenc – sekretarz IX Konferencji – fferenc@instytutpe.pl
  • Maciej Mrozowski – zespół medialny – mmrozowski@instytutpe.pl

Ważne dokumenty dot. sesji posterowej:


Księga Posterów z poprzedniej edycji:

Księga Posterów – VIII Konferencja IPE 2023 (PDF)


IPE FIPR PLAKAT A3 SESJA POSTEROWA 2024 1.cdr01 Strona 1