Udział w IX Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" potwierdzili:
 • Philippe Van Exem, BEng – Co-Chairman NATO Petroleum Committee, NATO Headquarters, Defence Policy and Planning Division, Brussels
 • Dominik P. Jankowski – ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO
 • dr hab. Marzena Czarnecka, prof. uczelni – Minister Przemysłu
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Maciej Kołaczkowski – Advanced Energy Solutions Industry Manager, World Economic Forum
 • Dawid Cycoń – Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prezes Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021) / Współprzewodniczący Grupy Roboczej, która ma wypracować strategię odbudowy ukraińskiej energetyki ze zniszczeń wojennych
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Marcin Korolec – Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
 • kmdr por. dr hab. Rafał Miętkiewicz – oficer Marynarki Wojennej adiunkt w grupie pracowników naukowo-badawczych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ekspert Instytutu Polityki Energetyczneji m. I. Łukasiewicza
 • prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski – Królewski Instytut Technology – KTH, Sztokholm / Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)
 • Julian Wieczorkiewicz – Analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego, NATO
 • dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Misiągiewicz – UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Szymon Kardaś – główny specjalista ds. energetycznych w programie European Power w European Council on Foreign Relations (ECFR)
 • Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
 • Zuzanna Nowak – Ekspert Instytutu Polityki Energetyczneji m. I. Łukasiewicza, dyrektor ds. analiz, The Opportunity – Institute for Foreign Affairs
 • Wojciech Jakóbik – Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, redaktor Naczelny BiznesAlert
 • dr inż. Krzysztof Król – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 • Marta Zajko 
 • Michał Niewiadomski – Założyciel Klubu Energetycznego / publicysta energetyczno-klimatyczny
 • dr inż. Krzysztof Król – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 • dr Marcin Rabe – Uniwersytet Szczeciński
 • Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny POLON.PL
 • Maciej Jakubik – Koordynator Projektu ds. Regulacji Europejskich Forum Energii
 • Damian Szlachter - ekspert PTBN ds. ochrony IK

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A. 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o.

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, a od 2020 r. Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii 'Wizja i Innowacje' oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A., w tym m. in.: Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

Dominik P. Jankowski

Polski ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO. Wcześniej pracował jako doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, gdzie odpowiadał m.in. za kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W latach 2018-2022 pełnił funkcję doradcy politycznego i kierownika Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Doświadczony negocjator – w ostatnich latach prowadził negocjacje nad m.in. pierwszym w historii NATO planem działań w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego (Climate Change and Security Action Plan), możliwością rozbudowy systemu paliwowego NATO (NATO Pipeline System) na wschodnią flankę Sojuszu oraz raportami energetycznymi na szczyty NATO w Londynie (2019), Brukseli (2021) oraz Madrycie (2022). Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (2021-2022 Arms Control Negotiation Academy – ACONA), Akademii Sztuki Wojennej (2010) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (2009).

 

Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

Królewski Instytut Technology - KTH, Sztokholm i w Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym - KTH, Sztokholm i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Doradca zarządu Orlen Synthos Green Energy – OSGE. Wychowawca około 500 doktorów i magistrów fizyki reaktorowej, w tym wielu polskich absolwentów, Od połowy lat 70-ych prowadził badania w dziedzinie konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do sterowania reaktorami wyskotemperaturowymi. Od początku lat 80-tych prowadził bardzo aktywne badania naukowe stosując technikę rozpraszania neutronów. Prowadził eksperymenty na reaktorach w Studsvik (Szwecja) i w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenoble oraz na źródle spalacyjnym ISIS w Rutherford Laboratory (Wielka Brytania). W latach 1990-tych pracownik naukowo-badawczy w Narodowym Laboratorium Los Alamos (LANL) w USA. Jeden z pionierów światowych badań nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekspert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje intensywnie nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR) W 1997 pracownik naukowy w Los Alamos National Laboratory i ekspert Departamentu Energii USA. W 2003 i 2005 - międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych. W latach 2006-2011 dyrektor Międzynarodowego Centrum Nauki i Technologii (ISTC) monitorującego przestrzegania przez Rosję zobowiązań do nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link. Expert w dziedzinie SMRów - małych modułowych reaktorów.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i optymalizacji procesów wytwarzania, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pierwszy zastępca rektora w kadencji 2020–2024. W 1988 r. ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, na obecnym Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i został zatrudniony w Zakładzie Technologii Maszyn, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj.

W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza prof. Jarosława Sępa skupia się wokół zagadnień związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna. Po objęciu funkcji prorektora Politechniki Rzeszowskiej aktywnie włączyła się w działania związane gospodarką wodorową. Uczestniczy miedzy innymi w tworzeniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Jest członkiem kilku organizacji, m.in. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2016 r.) - przewodniczy Sekcji Eksploatacji.

Brał udział w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, jest autorem lub współautorem 30 ekspertyz i opinii. Otrzymał liczne nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki. W 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicz

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Od 2018 roku redaktor naczelny czasopisma naukowego "Energy Policy Studies". Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych. W 2022 roku nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Dr hab. Justyna Misiągiewicz

Zatrudniona w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego w stosunkach międzynarodowych oraz polityce bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim. Jest autorką 70 publikacji naukowych, w tym monografii: Geopolitics and Energy Security Policies in the Caspian Region, Brill 2024. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Jilin w Chinach jako profesor wizytujący. Była stypendystką Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Rządu Republiki Turcji na Middle East Technical University (METU) w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Uczestniczyła w szeregu konferencji naukowych w Ankarze, Cyprze Północnym, Londynie, Tbilisi, Batumi i Changchung w Chińskiej Republice Ludowej.

Kmdr por. dr hab. Rafał Miętkiewicz

Oficer Marynarki Wojennej adiunkt w grupie pracowników naukowo-badawczych, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) w Gdyni. Absolwent AMW oraz Akademii Morskiej w Gdyni (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kryzysowego). Były dowódca okrętu ORP „Śniardwy” (645), doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie). Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (IPE) oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN). Wykładowca akademicki (AMW, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska– studia podyplomowe z zakresu morskie energetyki wiatrowej, Collegium Civitas – studia MBA  z zakresu polityki energetycznej) oraz publicysta morski. Uczestnik europejskich i narodowych programów badawczych. Autor kilku monografii samodzielnych, podręczników akademickich, kilkunastu rozdziałów w monografiach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym opublikowanych w renomowanych wydawnictwach, jak i analiz oraz komentarzy branżowych. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych pozostają kwestie rozwoju nowoczesnych technologii, a szczególnie morskich systemów autonomicznych oraz wykorzystanie sił morskich w kształtowaniu wielowymiarowego bezpieczeństwa morskiego państw, jak i morskie aspekty bezpieczeństwa energetycznego państwa (dostawy surowców strategicznych, morska energetyka wiatrowa).

 

Dr Szymon Kardaś

Główny specjalista ds. energetycznych w programie European Power w European Council on Foreign Relations (ECFR). W latach 2012 - 2022 główny specjalista ds. polityki energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Od 2010 r. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski).

Mariusz Marszałkowski

Redaktor Naczelny POLON.PL. Wcześniej związany z BiznesAlert.pl oraz College of Europe w Natolinie. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa, energetyki i polityki wschodniej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Michał Niewiadomski

Założyciel Energy Club / dziennikarz zajmujący się tematyką energii i klimatu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Nauki Polityczne), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Handel ze Wschodem) i Politechniki Warszawskiej (Energetyka odnawialna dla biznesu). Związany z mediami od blisko trzech dekad. Pracował w Rozgłośni Harcerskiej/Radiostacji, Polskim Radiu, TVN CNBC i Rzeczpospolitej. Od 15 lat zajmuje się tematyką energii i klimatu. Założyciel Klubu Energetycznego, który organizuje ekskluzywne spotkania branży energetycznej z administracją. Organizator konferencji: nuclearconference.pl / HydrogenConference.pl / EnergyInnovationDay.pl 

Osobowość roku 2021 przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Julian Wieczorkiewicz

Julian Wieczorkiewicz is an energy analyst, think-tanker and diplomat. Julian joined NATO’s Innovation, Hybrid & Cyber Division in 2023 and deals with energy developments. Between 2019 and 2023, Julian worked as desk officer for Russia at NATO’s Political Affairs and Security Policy Division. Prior to that, Julian served as a diplomat at the Polish Ministry of Foreign Affairs. During that time (2014-2019), he worked at the Polish Delegation to NATO (2017-2019). He also served as desk officer for the U.S. while working at the MFA’s HQ in Warsaw (2014-2016).  Between 2013 and 2014, Julian worked as a researcher at the Centre for European Policy Studies (CEPS), a leading Brussels-based think-tank, where he dealt with energy issues. Julian also covered energy-related developments while working for the European Commission in Brussels (2012) and in Algeria (2010-2011). Julian is a graduate of the College of Europe and of the University of Warsaw. Julian is a James S. Denton Transatlantic Fellow with the Center for European Policy Analysis (CEPA). Julian published extensively on energy and climate security, and gave numerous interviews (e.g. to Bloomberg TV or the Wall Street Journal).

dr inż. Krzysztof Król

Autor książki „Bezpieczeństwo Radiologiczne”. Pracownik Ośrodka Radioizotopów Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przemyśle jądrowym, zajmując się sektorem IT oraz zagadnieniami bezpieczeństwa.

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM

Cezary Kościelniak, profesor uczelni, doktor habilitowany, pracownik Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozof, kulturoznawca, publicysta. Zajmuje się problematyką europejską, kulturowymi aspektami zrównoważonego rozwoju, problematyką _energy humanities_, ochroną dziedzictwa przyrodniczego oraz społecznymi konsekwencjami polityki klimatycznej.

Marta Zajko

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu „Rachunkowości i   finansów” na UE w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia m.in. w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi,  zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą.

Od ponad 20 lat jest menadżerem, który skutecznie zarządza procesami,  projektami oraz zmianą w organizacji a także wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania i motywowania zespołów. Realizowała zadania związane z restrukturyzacją i centralizacją procesów back officowych i finansowych oraz wdrożeniem narzędzi IT.  Posiada doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii działania w spółkach prawa handlowego, tworzeniu i realizowaniu wielopoziomych budżetów oraz rozległą wiedzę w prowadzeniu i realizacji projektów, w tym unijnych ukierunkowanych na ochronę środowiska. Prowadziła szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska, dotyczących m.in. rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowych wraz z technologią uzdatniania wody, rozbudowy i modernizacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z biokompostownią oraz budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Jako zarządzający Podstrefą Mieleckiej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, z sukcesem pozyskiwała Inwestorów dbając o właściwe relacje biznesowe.

dr Marcin Rabe

Dorobek naukowy:

Łącznie opublikowałem 55 prac naukowych, w tym: 1 monografii, autorem lub współautorem 54 publikacji naukowych w czasopismach naukowych

Brałem czynny udział w 4 projektach naukowo-badawczych: a. członek kluczowej kadry w projekcie pt. „Cluster for innovative energy" w ramach programu "HORIZON-MSCA-2022-SE-01" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101129820. b. członek kluczowej kadry w projekcie pt. „Analiza potencjału ekonomicznego i technicznego instalacji agrofotowoltaicznych” (DELTA), finansowany przez Rektora Politechniki Opolskiej. c. członek kluczowej kadry w projekcie pt. „Opracowanie inteligentnego bezosobowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru.” (H2EBuffer). Projekty Aplikacyjne 7 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjałunaukowo- badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe), w konsorcjum: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński i Enea Operator Spółka z o.o.. d. kierownik projektu badawczego „Assessing the regional economic impacts of renewable energy model“, finansowanego przez Grantová agentura Academia aurea nrGA/26/2021.

Wykonałem ekspertyzę „Analiza bieżącej sytuacji formalno-prawnej i rynkowej oraz uwarunkowań technicznych pod kątem wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim”, dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu BEA-APP.

Jako ekspert zewnętrzny, brałem udział w badaniu „Efektów projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020",prowadzonych przez przedsiębiorstwo Bluehill Sp.z o.o. Badanie odbyło się na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie. 5. Jestem ekspertem zewnętrznym w Banku BGK w ramach: poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wojciech Jakóbik

Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego.

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.