IX Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

(9-10 września 2024 r.)


Pytania dot. Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja2024@instytutpe.pl

Telefon kontaktowy w sprawie Konferencji:

+48 737 880 916

(dane kontaktowe w poszczególnych sprawach można znaleźć poniżej)


Miejsce Konferencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

[PARKING dla gości jest dostępny przed budynkiem]


Sekretarze Komitetu Organizacyjnego


Kontakt dla partnerów/sponsorów


Kontakt dla mediów


Hotele


Publikacja artykułów naukowych


Księga abstraktów


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Instytutu Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza

ADRES DO WYSYŁKI MATERIAŁÓW

Sekretariat Zakładu Ekonomii (Konf IPE)
Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
bud. L, pok. 252A
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów


Instytut Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza

Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

NIP: 517-036-99-59
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

biuro@instytutpe.pl
www.instytutpe.pl


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

26 1140 2004 0000 3002 7568 6020 (mBank)

Tytuł przelewu:
„Konferencja 9-10.09.2024 – Imię i Nazwisko”


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Publikuje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.