Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – przewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Łukasz Lewkowicz – Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Dominika Siwiec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Karolina Czerwińska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Ewelina Guźla – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Maria Kubacka– Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Marek Stelmachowicz – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Paweł Węgrzyn – Studenckie Koło Naukowa „Eurointegracja”

Jakub Prugar – Studenckie Koło Naukowa „Eurointegracja”

Jakub Stawarz – Studenckie Koło Naukowa „Eurointegracja”

Natalia Marciniak – Studenckie Koło Naukowa „Eurointegracja”

Jadwiga Korszniak – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Adrian Igielski – Studenckie Koło Naukowa „Młodych Ekonomistów”

Katarzyna Rozmus – Studenckie Koło Naukowa „Młodych Ekonomistów” – sekretarz komitetu organizacyjnego