Udział w Konferencji (2019) potwierdzili:

 

Prelegenci sesji plenarnych:

images-pn1

 

Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 

 

26981444_553893164964200_430654217_o

 

 

 

Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Partii Porozumienie, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

 

 

 

 

 

Piotr-Moncarz

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Od 1968 r. absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu, a od 1981 r. absolwent Uniwersytetu Stanforda z Ph.D. w Szkole Inżynierii. Adjunct Professor na Uniwersytecie Stanforda, gdzie od 30 lat prowadzi zajęcia na poziomie po-licencjackim.  Od roku 1980 pracownik wiodącej w świecie w swej dziedzinie firmy Exponent Failure Analysis Associates (www.exponent.com), gdzie dziś piastuje najwyższy profesjonalny tytuł Senior Fellow.  W 2017 roku zostaje przyjęty do National Academy of Engineering Stanów Zjednoczonych. Specjalizuje się w badaniu i zapobieganiu katastrofom inżynierskim lub naukowym w swym zaraniu. Autor dziesiątków publikacji, wykładów i wystąpień. Energia odnawialna, w tym szczególnie goetermiczna są celem jego wieloletniej pracy (www.geothermicsolution.com). Współ-założyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council (www.usptc.org), organizacji profesjonalistów działających pro-bono nad transferem wiedzy i wzmocnieniem współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Jest wice-prezesem Rady Inżynierów Polskich Ameryki Północnej. Członek 1-szej rady NCBiR. Współ-organizator i dyrektor akademicki na Uniwersytecie Stanforda programu MNiSW Top 500 Innovators. Współtwórca programu polskiej elektromobilności, przewodniczący rady nadzorczej Electromobility Poland SA. Inżynier, przedsiębiorca i nauczyciel akademicki, aktywnie zaangażowany w działanie polskiej diaspory na rzecz Polski.

 

Oslo, November 2014. Fotografier av ansatte i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.
Foto: Christopher Olssøn

Prof. Jakub M. Godzimirski – Norweski Instytut Polityki Zagranicznej

Jakub M. Godzimirski (ur. 1957 r.) jest doktorem antropologii społecznej Polskiej Akademii Nauk PAN (1987) oraz magistrem antropologii społeczno-kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (1981). W 1995 roku dołączył do Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych NUPI, gdzie jego głównymi obszarami badawczymi są: rosyjska polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka gospodarcza, polityka energetyczna i rozwój w przestrzeni postradzieckiej oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Przeprowadził szereg badań nad rosyjską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, koncentrując się na roli Rosji w konfliktach postsowieckich, relacjach Rosji z innymi podmiotami (OBWE, NATO, Norwegia, Polska) oraz na polityce energetycznej Rosji i UE. Jego ostatnie publikacje to The Political Economy of Russian Aluminium – between the Dual State and Global Markets, monografia wydana w 2018 roku przez Palgrave Macmillan w serii International Political Economy (IPE) oraz trzy redagowane tomy New Political Economy of Energy in Europe. Power to Project, Power to Adapt, Palgrave Macmillan, seria IPE, EU leadership in Energy and Environmental Governance? Global and Local Challenges and Responses, Palgrave Macmillan, seria IPE (2017) oraz Russian Energy in a Changing World: What is the Outlook for the Hydrocarbons Superpower, Ashgate (2013).

 

BGK

Wojciech Hann – członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA). Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu  Energy&Utilities.  Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

 

 

 

Artur Kopijkowski-GożuchDr Artur Kopijkowski-Gożuch – Dyrektor Zarządzający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wieloletni pracownik administracji rządowej. W Ministerstwie Rozwoju (wcześniej Ministerstwie Gospodarki) odpowiedzialny za nadzór nad prawodawstwem rynku finansowego i kapitałowego w Polsce. Pracował również przy prawie gospodarczym, energetycznym oraz środowiskowym. Odpowiedzialny za wprowadzenie i przeprowadzanie „Reformy Regulacji” (system Oceny Skutków Regulacji, Konsultacji Społecznych, Deregulacji) w Polsce. W Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., jako Dyrektor Zarządzający odpowiada za obszary: organizacyjny (w tym corporate govarnance), prezydialny, analiz strategicznych, korporacyjny, komunikacji oraz zarządzania metodyką projektową, w tym jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Strategii Spółki. Doktor Nauk Ekonomicznych. Autor 23 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania.

 

Marcin Sienkiewicz 3Dr Marcin Sienkiewicz – Z-ca Dyrektora Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii

Ekspert Forum Polityki Wschodniej oraz Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 do 2010 roku współpracował ekspercko w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Wykładowca studium podyplomowego „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych” na Politechnice Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”, miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego. Marcin Sienkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Humanistycznych. Od grudnia 2015 roku związany jest z TGE, gdzie odpowiada za rozwój giełdowego rynku gazu.

 

Sesja_2017-10-16_0619_midres_kadr

Tomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwo, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

 

 

Maciej KolaczkowskiMaciej Kołaczkowski – World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie zajmuje sie rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

 

 

Obraz1

 

 

Dr hab. inż. Marek Marcinek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Poitiers. Pracował w Niemczech, Francji  Kanadzie, USA (Lawrence Berkeley National Laboratory).

 

 

 

Grzegorz Wrona (mgr inż.) – Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego GC Energy, Prezes Zarządu Grupa 590

Doświadczony manager specjalizujący się w branży energetycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek Zarządu i Rad Nadzorczych takich spółek jak: PGE, Grupa Tauron Polska Energia, Tauron Wytwarzanie, Enea, Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
Ekspert z zakresu marketingu i sprzedaży, ceniony doradca współpracujący z firmami w obszarze efektywnych kampanii marketingowych i PR. Zarządzał obszarami logistki, strategii i restrukturyzacji. Nadzorował prowadzenie badań naukowych. Prowadził efektywne działania na rzecz optymalizacji zarządzania majątkiem spółek, obniżenia kosztów stałych oraz efektywnej ich restrukturyzacji.

 

zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjna

dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za innowacje oraz programy badawczo-rozwojowe.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Pracownik naukowo- dydaktyczny uczelni wyższych w obszarze zarządzania innowacjami. Od 2009 roku członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2011 – 2015 Prezes Zarządu Fundacji Energia dla Europy. Od 2014 do 2016 pracownik administracji publicznej m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada doświadczenie pracy w organach nadzorczych spółek akcyjnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych w czasopismach branżowych i publikacji książkowych. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Cement Wapno Beton” i członkiem Kapituły Biznesu UJ.

 

Janek 2Jan Kamoji – Czapiński – Dyrektor Obszaru Inwestycji Bezpośrednich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Jan Kamoji-Czapiński jako Dyrektor Obszaru Inwestycji Bezpośrednich zarządza zespołem aktywnie wspierającym inwestorów zarówno polskich jak i zagranicznych w ich rozwoju w Polsce. Od 2016, kiedy to spółka LG Chem postanowiła ulokować w Polsce swoją pierwszą fabrykę ogniw i baterii do samochodów elektrycznych, Agencja obsłużyła łącznie 10 projektów z branży elektromobilności zakończonych pozytywną decyzją lokalizacyjną o łącznej wartości blisko 2 mld. Euro oraz tworzących ponad 2,4 tys. miejsc pracy. Poza pracą z inwestorami Jan m.in. aktywnie uczestniczy w pracach związanych z przystosowaniem przepisów pomocy publicznej do przemiany polskiej gospodarki z imitacyjnej do innowacyjnej. Swoje interdyscyplinarne studia poświęcone inwestycjom zagranicznym ukończył na uniwersytetach Warsawskim oraz Bolońskim. Przed dołączeniem do zespołu PAIH pracował w instytucjach finansowych w Budapeszcie i Bratysławie.

 

Dawid-Cycon-Gabinet-JPG
Dawid Cycoń – Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel spółki ML SYSTEM S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat pełnił samodzielne funkcje specjalisty oraz
kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak Fakro czy Reynaers. Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML SYSTEM S.A., którą w czerwcu 2018 r. wprowadził z powodzeniem na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w ML SYSTEM współtworzący strategie rozwoju Firmy w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator  Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML SYSTEM. Zbudował rynek dla produktów BIPV i Smart City. Współautor 13 zgłoszeń patentowych (w tym 5 uzyskanych patentów), 8 wzorów użytkowych objętych prawem ochrony, a także publikacji z zakresu ogniw i paneli fotowoltaicznych.

 

 

MM1

 

Michał Maćkowiak –  Dyrektor ds. Innowacji Rafako S.A.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów MBA w Aalto University (Finlandia). Zaczynał karierę w departamencie relacji inwestorskich i rynków kapitałowych w spółce z WIG20. Obecnie odpowiada za kierowanie departamentem innowacji w Grupie RAFAKO.

Szef projektu pierwszego polskiego autobusu elektrycznego z bateriami w podwoziu – RAFAKO E-BUS. Na co dzień ściśle współpracuje z InnoEnergy. Ekspert H2020 w EASME. Wspiera start-upy w Europie z sektora energii i elektromobilności. Bierze aktywny udział w działaniach European Battery Alliance pod skrzydłami Komisji Europejskiej. Ostatnio zaangażowany w rynek venture capital, zwłaszcza w kształtowanie rynku VC w Polsce.

 

 

 

 

Paweł Jakubowski – Prezes Polskie LNG
Ireneusz Łazor – Dyrektor PGNiG Supply & Trading w Londynie
Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska, Ambasada Królestwa Danii w Polsce
Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Mariusz Witoński – Prezes Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Piotr Mirek – Wiceprezes Tele-Fonika Kable
Sławomir Żygowski – Wiceprezes General Electric Power Poland
Maciej Mielniczuk – Dyrektor PGE Baltica
Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy PKN Orlen
Andrzej Kensbok – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
Jakub Miller – Dyrektor InnoEnergy Central Europe Polska Sp. z o.o.
Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Przedstawiciel Grupy LOTOS
Robert Choma – Prezes Zarządu PGE Obrót
Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja
dr Rafał Gawin – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urząd Regulacji Energetyki

 

Moderatorzy paneli plenarnych:

wojciech-jakobik-profilowe

 

Wojciech Jakóbik

Graduate of the Jagiellonian University: political science and international relations. Energy market analyst. Editor-in-chief of BiznesAlert.pl.

.
.
.

Włodzimierz Hrymniak – Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych Polski Fundusz Rozwoju

 


 

Prelegenci paneli tematycznych:

 

Tymoteusz Pruchnik – Prezes Gas – Trading
inż. Paweł Kempny
– Dyrektor Handlowy Aspamet
Dawid Cycoń – Prezes ML SYSTEM
prof. Jakub M. Godzimirski – Norweski Instytut Polityki Zagranicznej
prof. zw. dr hab. inż.  Andrzej Błaszczyk – Akademia Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański
dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Waldemar Dołęga – Politechnika Warszawska
dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Joanna Dyduch – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Ewa Trojnar – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz
– Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Robert Hanus – Politechnika Rzeszowska
dr hab. Marian Woźniak – Politechnika Rzeszowska
dr hab. Agnieszka Legucka – PISM
dr hab. Sylwia Mrozowska – Uniwersytet Gdański
dr hab. Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr inż Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska
dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Mikołaj Oettingen – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o o, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska
dr inż. Katarzyna Szramowiat – Sala – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Janusz Zyśk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Anna Manowska – Politechnika Śląska
dr Grzegorz Bartnicki – Politechnika Wrocławska
dr Marzena Hajduk Stelmchowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr Dominik Hejj – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Cezary Kościelniak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Łukasz Lewkowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej
dr Justyna Misiągiewicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Ilona Przybojewska – Uniwersytet Jagielloński
dr Joanna Wilusz – Politechnika Rzeszowska
dr Maciej Chrzanowski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
mgr inż. Maciej Kita – TIM II Maciej Kita
mgr inż. Bartosz Łuszczek – MPWiK Kraków
mgr inż. Adam Nocoń – Uniwesytet Śląski
mgr inż. Krzysztof Sornek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
mgr inż. Bartosz Saj – Politechnika Rzeszowska
mgr Anna Kucharska – Uniwersytet Jagielloński
inż. Robert Nędza – MPWiK Rzeszów
inż. Michał Roksela – Politechnika Warszawska
inż. Jakub Wróblewski – Politechnika Warszawska
inż. Alicja Kardasz – Politechnika Rzeszowska