KOMITET NAUKOWY

 

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Marek Pietraś – UMCS w Lublinie

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Leszek Jesień, prof. CC – Collegium Civitas w Warszawie

Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Paweł Grata, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Beata Molo, prof. nadzw. – Akademia Frycz Modrzewskiego w Krakowie

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Dyduch – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Jakub Zajączkowski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Legucka – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Sylwia Mrozowska – Uniwersytet Gdański

Dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicz, sekretarz Komitetu Naukowego