Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

a) w czasopiśmie naukowym “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” – JEMI (14 punktów) – pod warunkiem pozytywnych recenzji naukowych artykuł zostanie opublikowany w 2020 r. (1 artykuł). Czasopismo indeksowane na Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics)wymogi redakcyjne na stronie: http://jemi.edu.pl/submission-and-policy

b) w czasopiśmie naukowym „Geology, Geophysics & Environment” (14 punktów)  – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r.   – wymogi redakcyjne na stronie: https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions#authorGuidelines

c) w czasopiśmie naukowym “Sprawy Międzynarodowe” (12 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (3-4 artykuły)   – wymogi redakcyjne na stronie: http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Informacje-dla-autor%C3%B3w.pdf

d) w czasopiśmie naukowym “Environmental Protection and Natural Resources” (12 punktów) po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (2 artykuły)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/

e) w czasopiśmie naukowym “Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (11 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r.  – wymogi redakcyjne na stronie:  http://www.gazwoda.pl/

f) w czasopiśmie naukowym “Problemy Jakości” (11 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (2-3 artykuły)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.problemyjakosci.com.pl/

g) w czasopiśmie naukowym “Zarządzanie Publiczne” (11 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (2-3 artykuły)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/272/

h) w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (10 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/zeszyty-naukowe-instytutu-surowcami-mineralnymi-i-energia-pan/?fbclid=IwAR2uEXn5IlwpVtNO_K9p2yb1g6u0tY7depHzv30hidwyHOaOnSAl979SqAk

i) w czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (10 artykułów)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

j) w czasopiśmie naukowym “Studia i Materiały” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (3-5 artykułów). – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl

k) w czasopiśmie naukowym “Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” (8 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (2-3 artykuły). – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/informacje-dla-autorow/

l) w czasopiśmie naukowym “Instal” (7 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. – wymogi redakcyjne na stronie: http://informacjainstal.com.pl/

l) w czasopiśmie naukowym “Transport Miejski i Regionalny” (7 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. – wymogi redakcyjne na stronie: https://tmir.sitk.org.pl/

m) w czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/technika-poszukiwan-geologicznych-geotermia-zrownowazony-rozwoj-2/

n) w czasopiśmie naukowym “Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (3-4 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.ziwgib.ahe.lodz.pl/node/4

o) w czasopiśmie naukowym “Forum Eksploatatora” (4 punkty) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (3-4 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: https://seidel-przywecki.pl/pl/c/wydania-elektroniczne/82

p) w czasopiśmie naukowym „Energy Policy Studies” – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (8 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://www.instytutpe.pl/eps/informacje-dla-autorow/ 

 

 

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów naukowych do wysłania do czasopism naukowych. Artykuły naukowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: m.kubacka@prz.edu.pl

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE

WYTYCZNE DLA AUTORÓW POSTERU NAUKOWEGOPOBIERZ TUTAJ (PDF)
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr Marzeną Hajduk-Stelmachowicz: marzenah@prz.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POSTER NAUKOWY – POBIERZ TUTAJ (PDF) oraz POBIERZ OŚWIADCZENIE (PDF)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ABSTRAKTÓW DO KSIĘGI ABSTRAKTÓW – POBIERZ TUTAJ (PDF)

FORMATKA DO ABSTRAKTÓW – POBIERZ TUTAJ (DOC)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGO DO RECENZOWANEJ PRACY ZBIOROWEJ POD REDAKCJĄ – POBIERZ TUTAJ (PDF)