Link do formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztatach:
>>> https://forms.office.com/r/Yk1y7y82Bb <<<
Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest na stronie: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/regulamin/ 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.


TEMAT

„Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie”

TERMIN

9 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 17:00

MIEJSCE

Siedziba ARP Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście C od strony pomnika Charlesa de Gaulle’a, piętro 5, Biblioteka ARP)

DLA KOGO?

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej (PEC)


AGENDA


9:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników

10:00 | Rozpoczęcie warsztatu – przywitanie gości – prof. Tomasz Gackowski – ARP, dr inż. Sławomir Stec – IPE

10:10 | Przypomnienie edycji 2022 – warsztaty oraz zwycięzca konkursu IPE w Edycji 2022 – dr inż. Sławomir Stec – IPE / Szymon Płoński – ARP

10:40 – 15:30 | Część wykładowa

15:40 – 17:00 | Część warsztatowa

17:00 | Zakończenie


10:40 – 12:20 | Moduł nr 1

10:40 – 11:20 | KAPE, dyrektor Krzysztof Skowroński, ekspert Marcin Cichowicz – wykład wprowadzający: regulacje i rynek ciepłowniczy w Polsce

Tematyka: zmiany regulacyjne w ciepłownictwie 2022 / 2023, plany zaopatrzenia gminy w ciepło, efektywny system ciepłowniczy, klastry energii i spółdzielnie energetyczne, taryfy URE

11:20 – 12:00 | PSG, dr hab. inż. Piotr Janusz – gaz dla ciepłownictwa – inwestycje gazowe w ciepłownictwie, biogaz, biometan

12:00 – 12:20 | IPE Instytut Polityki Energetycznej, Paweł Turowski – szanse, wyzwania i zagrożenia dla sektora ciepłownictwa w świetle przyjętych polityk energetycznych w Polsce i transformacji energetycznej


12:20 – 12:30 | Przerwa kawowa


12:30 – 13:50 | Moduł nr 2 | Finansowanie – moduł prowadzony przez ARP TFI, BGK i KAPE

12:30 – 13:00 – KAPE, ekspert Marcin Cichowicz – aktualne możliwości finansowania transformacji ciepłownictwa przez NFOŚiGW, w programie FENIKS oraz w ramach programu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego

13:00 – 13:20 – ARP TFI, dyrektor Adam Żelezik – możliwości finansowania przez ARP TFI

13:20 – 13:50 – BGK, dyrektor Joanna Smolik – możliwości ułożenia planu transformacji energetycznej w ramach instytucji rozwoju Polskiego Funduszu Rozwoju – instrumenty BGK


14:00 – 14:30 | Przerwa obiadowa


14:30 – 15:30 | Moduł nr 3 | Technologiczne aspekty transformacji ciepłownictwa – panel prowadzony przez Metrolog, ARP TFI, IEO

14:30 – 15:00 | Metrolog, wicedyrektor Michał Cholewa – kierunki transformacji ciepłownictwa – przykłady projektów energetycznych realizowanych przez Metrolog Sp. z o.o. 

15:00 – 15:30 | IEO, prezes Grzegorz Wiśniewski – Czy pełna elektryfikacja ciepłownictwa jest możliwa?


15:30 – 15:40 | Przerwa kawowa


15:40 – 17:00 | Moduł nr 4 | część warsztatowa

Warsztat w trakcie, którego będą dostępni wszyscy eksperci: IPE, BGK, ARP, ARP TFI, KAPE, Metrolog i PSG.

W tej części zostaną przedstawione i omówione przykłady realizacji inwestycji w Polsce w przedziale do 1-50 MW w ciepłowniach gminnych. W wykładzie wezmą aktywny udział przedstawiciele PEC-ów i gmin tworząc zarys planu dekarbonizacji własnego PEC-u w oparciu o zaprezentowane przykłady.


17:00 | Zakończenie warsztatu i zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie IPE

W trakcie warsztatu będzie możliwość wypełnienia formularza do konkursu Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.


Celem warsztatów jest wyposażenie przedstawicieli JST i PEC w kompleksową wiedzę na temat ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania modernizacji oraz uwarunkowań prawnych i technicznych.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia związane z ogólnym zarysem sytuacji w ciepłownictwie, z instrumentem ELENA, programem inicjatyw strategicznych, programem 3W – nowoczesne technologie, strategią dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznym uwarunkowaniom modernizacji źródeł ciepła.


Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów zajmujących się tematyką ciepłownictwa, będących przedstawicielami poniższych instytucji:

 • Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 • ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
 • KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
 • Metrolog Spółka z o.o.
 • PSG Polska Spółka Gazownictwa SA
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Warsztaty organizowane są w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2023

 • Organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Partner Generalny: ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Partner Strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Sponsor Główny: PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Sponsor Wspierający: Metrolog Sp. z o.o.
 • Sponsor Srebrny: PGE Polska Grupa Energetyczna SA