III Konkurs Baner (1920x1080 px)

III Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd został rozstrzygnięty

27 listopada 2023 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie odbyła się uroczysta gala finału III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Wydarzenie to zgromadziło pierwszych trzech laureatów konkursu i laureata kategorii Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, a także przedstawicieli instytucji partnerskich oraz zaproszonych gości.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu przeprowadził dr inż. Sławomir Stec – Koordynator konkursu, który na wstępie przywitał zgromadzonych uczestników wydarzenia. Następnie wystąpili przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, podczas których podkreślono cel i istotę konkursu oraz wkład partnerski. Następnie ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono laureatom statuetki i pamiątkowe dyplomy. Laureaci mieli możliwość wygłoszenia krótkich przemówień, po czym przystąpiono do rozmów i wymiany doświadczeń między uczestnikami w luźnej atmosferze.

 

Wyniki Konkursu:

I miejsce: Gmina Lidzbark Warmiński, woj. Warmińsko-Mazurskie

II miejsce: Gmina Bieliny, woj. świętokrzyskie

III miejsce: Gmina Dzierzgoń, woj. pomorskie

IV miejsce: Gmina Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie

V miejsce: Gmina Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie

VI miejsce: Gmina Besko, woj. podkarpackie

VII miejsce: Gmina Świerczów, woj. opolskie

VIII miejsce: Gmina Rybnik, woj. śląskie

IX miejsce: Gmina Gdynia, woj. pomorskie

X miejsce: Gmina Przykona, woj. wielkopolskie

 

Wyróżnienia Specjalne:

Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa: Gmina Lądek-Zdrój

Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu: Gmina Lidzbark Warmiński

Propagator Wiedzy o Energii Roku: Gmina Przykona

Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu przyznano gminom: Besko, Bieliny, Chełmża, Dzierzgoń, Gdynia, Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński, Przykona, Przywidz, Rybnik, Słupsk, Szczecinek, Świerczów.

W kategorii Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa zwyciężyła Gmina Gliwice wraz z tamtejszym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. o.o.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestniczącym w konkursie gminom dziękujemy. Statuetki oraz stosowne dyplomy i certyfikaty zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera w najbliższych dniach.


 

Lista finalistów III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2023

/gminy dopuszczone do II etapu Konkursu – oceny merytorycznej/

Kategoria I

Gmina województwo
Dzierzgoń pomorskie
Chełmża kujawsko-pomorskie
Bieliny świętokrzyskie
Gdynia pomorskie
Przykona wielkopolskie
Besko podkarpackie
Szczecinek zachodniopomorskie
Przywidz pomorskie
Lądek-Zdrój dolnośląskie
Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie
Świerczów opolskie
Słupsk pomorskie
Rybnik śląskie

 

Kategoria II

Gmina województwo
Miastko pomorskie
Gliwice śląskie
Ciechanów mazowieckie
Elbląg warmińsko-mazurskie
Nowy Sącz małopolskie
Brzeg opolskie
Karczew mazowieckie
Końskie świętokrzyskie
Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie
Ustrzyki Dolne podkarpackie

 


 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Metrolog Spółka z o.o., Polska Spółka Gazownictwa S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A. zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej (PEC) na warsztaty pt.: „Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie”. poświęcone w głównej mierze możliwościom finansowania transformacji energetycznej w ciepłownictwie. Warsztaty poprowadzą eksperci zajmujący się tematyką ciepłownictwa z wyżej wymienionych instytucji. Warsztaty odbędą się formie stacjonarnej w dniu 9 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 17.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zaś dojazd na koszt własny uczestników. W czasie warsztatów przewidziany jest catering. Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 5.10.2023 r. do godziny 12.00 na formularzu dostępnym na stronie: LINK 

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zgłoszeń, lista osób zostanie wcześniej zamknięta.

Celem warsztatów jest wyposażenie przedstawicieli JST w kompleksową wiedzę na temat ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania modernizacji oraz uwarunkowań prawnych i technicznych.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia związane z ogólnym zarysem sytuacji w ciepłownictwie, z instrumentem ELENA, programem inicjatyw strategicznych, programem 3W – nowoczesne technologie, strategią dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznym uwarunkowaniom modernizacji źródeł ciepła.

Serdecznie zapraszamy.

jst grafika

Trwa kolejna edycja bezpłatnego konkursu dla innowacyjnych energetycznie samorządów

Instytut Polityki Energetycznej po raz trzeci już organizuje wspólnie z partnerami Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To możliwość promowania najciekawszych rozwiązań dotyczących oszczędności energii, wdrażania nowych źródeł energii i paliw, ochrony klimatu, a także aktywizacji mieszkańców w tej dziedzinie.

W konkursie mogą brać udział wszystkie samorządy gminne w Polsce. Zgłoszenia będzie można składać do 31 października 2023 r. Wszystkie zostaną przeanalizowane przez kapitułę (naukowców, ekspertów oraz dziennikarzy branżowych).

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie samorządów najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, a także przyczyniających się do realizacji założeń krajowej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto celami konkursu jest popularyzacja aktywności i osiągnięć samorządów na polu transformacji energetycznej, a także promowania najlepszych przykładów.

Chcemy kształtować świadomość lokalnych społeczności, zachęcać do oddolnego działania na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator Konkursu, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

W konkursie oceniane będą zrealizowane w 2022 r. przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w trzech dziedzinach:

– Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;

– Inwestycja Roku z zakresu transportu;

– Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcia te powinny mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

W poprzednich latach uznanie kapituły zdobyły projekty mikroinstalacji OZE, elektrownia biogazowa zasilaną masą organiczną czy też wdrożenie komunikacji publicznej opartej na autobusach elektrycznych – wylicza dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. – Także podczas tej edycji liczymy na ciekawe zgłoszenia.

W tym roku – podobnie jak w poprzednim – jest również dodatkowa kategoria konkursu, czyli Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa. W tej kategorii oceniane będą koncepcje projektów, które wpisują się w uznany katalog działań na rzecz poprawy ciepłownictwa.

Liczymy do tej kategorii zgłoszą się samorządy, które posiadają ciepłownie i planują je modernizować – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej.

Nagrodą w tej kategorii będzie sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (specyfikacja istotnych warunków zamówienia, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne), tak by samorząd mógł sięgnąć po środki z unijnego instrumentu ELENA.

Każdy zainteresowany startem w tej kategorii otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach 9 października 2023 r. na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance) jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 listopada 2023 r. – podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich w Jachrance.

Dzięki wsparciu partnerów, udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy/

  • Organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
  • Partner Generalny: ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA
  • Partner Strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Sponsor Główny: PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • Sponsor Wspierający: Metrolog Sp. z o.o.
  • Sponsor Srebrny: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 

Multimedia

Zdjęcia

Fot. 1 Osiem gdyńskich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Strażnicy energii” i podjęło działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Fot. Paweł Marszałkowski/gdynia.pl

IP Konkurs JST2023 zapowiedź Fot. Gdynia — kopia

Fot. 2 Rezultaty projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Fot. Urząg Gminy w Przywidzu

IP Konkurs JST2023 Fot. 2 Przywidz

Filmy:

Zobacz wypowiedź eksperta Agencji Rozwoju Przemysłu Szymona Płońskiego

 

Zobacz wypowiedź koordynatora konkurs dr inż. Sławomira Steca, eksperta Instytutu Politechniki Rzeszowskiej

 

Zobacz wypowiedź wójta Przywidza Marka Zimakowskiego, dwukrotnego laureata konkursu

 

Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Generalnym – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Partnerem Strategicznym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sponsorem Głównym Polską Spółką Gazownictwa Spółka  z o.o., a także Sponsorem Wspierającym – Metrolog S.A. i Partnerem Srebrnym – Polską Grupą Energetyczną S.A.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.