Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Olgierd Dziekoński – Ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności

Urszula Zając – Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej – Pełnomocnik Zarządu ds. Transformacji Energetycznej, PSG sp. z o.o.

Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Krzysztof Skowroński – Dyrektor Projektu ELENA – Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Michał Cholewa – Zastępca Dyrektora Pionu ds. Rozwoju i Technologii Metrolog Sp. z o.o.

Adam Cyło – Redaktor Naczelny Gospodarka Podkarpacka