Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Przewodniczący Kapituły Konkursu, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Anna Dyląg – Ekspert ds. Energii Odnawialnej

mgr inż. Kinga Kalandyk – Główny Specjalista ds. Doradztwa Energetycznego ZDE WFOŚiGW w Rzeszowie

Agnieszka Sosnowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Monika Borkowska – Redaktor Interia.pl

Witold Szwagrun – Redaktor Naczelny – Dyrektor portalu CIRE.PL, Filii Agencji Rynku Energii S.A.

Adam Cyło – Redaktor Naczelny GospodarkaPodkarpacka.pl

 

IPE KONKURS JTS SLIDER 3.cdr02 Strona 3