II Konkurs (Baner (w poziomie)) (1500×500 px)

 

  • Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
  • Krzysztof Skowroński – Dyrektor Projektu ELENA, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
  • Adam Żelezik – Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Łukasz Lelek – SBB Energy
  • Olgierd Dziekoński – Ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności
  • Adam Cyło – redaktor, wydawca – Gospodarka Podkarpacka