Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

a) w monografii wieloautorskiej – zaproszeni zostaną wybrani autorzy – (20 punktów) – publikacja zostanie opublikowana w 2018 r. (5-6 autorów);

b) w zeszytach naukowych “Humanities and Social Science” (14 punktów) – artykuły w języku angielskim po pozytywnych recenzja zostaną opublikowane w 2018 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/

c) w czasopiśmie naukowym “Technical Transactions. Electrical Engineering” (13 punktów) – artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w 2018 r. – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/ct/app/view/series/5

d) w kwartalniku naukowo-politycznym “Sprawy Międzynarodowe” (12 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2017-2018 r. (3-5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Sprawy-Miedzynarodowe/informacja-dla-autorow

e) w czasopiśmie naukowym “Polityka energetyczna” (10 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykułu zostaną opublikowane w 2018 r. (6 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/polityka-energetyczna.html

f) w “Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

g) w czasopiśmie naukowym “Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (10 artykułów)  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

h) w czasopiśmie naukowym “Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2018 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://meeri.pl/czasopisma/technika-poszukiwan-geologicznych-geotermia-zrownowaony-rozwoj/1392-uwagi-dla-autorow-i-recenzentow.html

i) monografii zbiorowej (4 punkty) za rozdział w recenzowanej publikacji naukowej, która ukaże się w 2018 r.

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów naukowych do wysłania do czasopism naukowych. Autorzy zostaną poinformowani indywidualnie na początku maja 2017 r. Artykuły naukowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r. na adres e-mail: konferencja@instytutpe.pl

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW POSTERU NAUKOWEGOPOBIERZ TUTAJ (PDF)
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr Marzeną Hajduk-Stelmachowicz: marzenah@prz.edu.pl

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGO – POBIERZ TUTAJ (PDF)