WAŻNE TERMINY

16 stycznia – 28 lutego 2017 r. termin zgłoszeń z rabatem 10%
31 marca 2017 r.
– ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego
7 kwietnia 2017 r.  – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej
12 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie ostatecznej wersji programu konferencji
24-25 kwietnia 2017 r. – termin konferencji
31 maja 2017 r. – ostateczny termin przesłania artykułu naukowego

OPŁATY KONFERENCYJNE

 • 550 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym lub przedstawicieli firm energetycznych (z referatem lub bez) – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotelu Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia w terminie 1-31 marca 2017 r.
 • 495 zł (rabat dla uczestników I edycji – 10% od kwoty 550 zł) do 31.03.2017 r.
 • 450 zł – opłata dla pracowników spółek energetycznych – (możliwość referatu i publikacji – po akceptacji abstraktu), udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe, udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotelu Ambasadorskim**** (tylko w przypadku otrzymania zaproszenia od Organizatorów). Nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia w terminie 16 stycznia – 31 marca 2017 r.
 • 400 zł – opłata dla pracowników naukowych bez referatu naukowego – udział 24-25.04.2017 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotel Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu.
 • 360 zł – (rabat dla uczestników I edycji – 10% od kwoty 360 zł) do 31.03.2017 r.
 • 350 zł – opłata dla pracowników naukowych z referatem naukowym lub posterem – udział tylko 25.04.2017 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.
 • 350 zł – opłata dla doktorantów z referatem naukowym lub posterem (kwalifikacja na podstawie abstraktu) – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie organizowanym w Hotelu Ambasadorskim****. Nie obejmuje noclegu.
 • 315 zł (rabat dla uczestników I edycji – 10% od kwoty 350 zł) do 31.03.2017 r.
 • 250 zł – opłata dla studentów z posterem naukowym. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w debacie studenckiej w dniu 25. kwietnia 2017 r. Możliwość zgłoszenia dwóch artykułów do publikacji naukowych (recenzowanych). Nie obejmuje noclegu.
 • 150 zł (rabat dla studentów – uczestników I edycji – rabat od kwoty 250 zł) do 31.03.2017 r.
 • 0 zł – pracownicy Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Zgłoszenia w terminie 16 stycznia – 31 marca 2017 r. 
 • 0 zł – przedstawiciele administracji publicznej oraz spółek energetycznych zaproszeni przez Organizatorów.
 • 0 zł – studenci oraz osoby zainteresowane udziałem w panelach plenarnych i tematycznych konferencji – udział bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych). Uprzejma prośba o potwierdzenie obecności na stronie: https://www.facebook.com/events/233452970424396/?active_tab=discussion

UCZESTNICY UBIEGŁOROCZNEJ KONFERENCJI (2016) UZYSKUJĄ 10% RABATU NA OPŁATĘ KONFERENCJĄ W ODNIESIENIU DO W/W OPŁAT.

 

 • Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu przez Organizatorów, a tym samym zwiększeniem opłaty konferencyjnej o koszty noclegu w jednym z hoteli oferującym rabaty  na noclegi dla uczestników Konferencji (osobna zakładka na stronie) proszone są o kontakt z organizatorami pod adresem mailowym e-mail: konferencja@instytutpe.pl

 

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
mBank
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: “Konferencja 24-25.04.2017 – Imię i Nazwisko”

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego – pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych – przesłanego do 31 maja 2017 r. na adres mailowy: konferencja@instytutpe.pl (szczegóły w zakładce “Publikacja artykułów oraz wymogi redakcyjne”). Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.
 • Poczęstunek podczas konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady).
 • Uroczysty bankiet w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie **** (wejście za okazaniem imiennych zaproszeń).
 • Materiały konferencyjne (teczki konferencyjne, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po konferencji (zostanie wysłana pocztą) – pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości artykułów naukowych od uczestników konferencji.
 • Zdjęcia z konferencji – zostaną umieszczone na stronie internetowej po konferencji (zostanie przesłany link do strony).
 • Link do nagrań z paneli plenarnych i tematycznych konferencji dostępny na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCbTNxMMts_5TZGZG26xkjHQ
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja będzie transmitowana online w Internecie, telewizji internetowej oraz nagrywana, zaś po konferencji transmisje ze wszystkich paneli zostaną umieszczone na kanale internetowym: YouTube.com oraz rozesłane na płytach DVD do wybranych bibliotek akademickich w Polsce.