KOMITET NAUKOWY:

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – przewodniczący

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Bogusław Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Marek Pietraś – UMCS w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kmdr dr hab. Jarosław Teska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dr hab. Leszek Jesień, prof. CC – Collegium Civitas w Warszawie

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Tomasz Grosse, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. nadzw. – Akademia Biznesu i Finansów Vistula

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Tadeusz Olkulski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Paweł Grata, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kmdr Dr Bartłomiej Pączek – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, sekretarz

 

KOMITET HONOROWY:

Marek Samotyj – Dyrektor Electric Power Research Institute (USA)

Ireneusz Łazor – Prezes Towarowej Giełdy Energii 2012-2016

Marek Balcer – Prezes Geotermia Mazowiecka

Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum (Szwajcaria)

Olgierd Dziekoński Doradca Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa