Formatka do abstraktów

Formularz oceny posteru

Oświadczenie – poster

Regulamin V Konferencji Naukowej 2020

Regulamin sesji w trybie zdalnym

Regulamin Księgi Abstraktów

Wytyczne dla autorów posterów naukowych

Regulamin Konkursu na najlepszy poster naukowy

Wytyczne dla autorów abstraktów do księgi abstraktów

Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas Konferencji

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Nowy, zaktualizowany TERMINARZ KONFERENCJI: www.instytutpe.pl/konferencja2020/terminy-oraz-oplaty-konferencyjne-2020/

 

Pytania związane z udziałem w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”:

 

 1. Do kiedy należy ostatecznie wpłacić opłatę konferencyjną?

W przypadku zgłoszeń do 6 marca 2020 r. (I Tura) ostateczny termin przyjmowania opłaty konferencyjnej to 24 kwietnia 2020 r.

Osoby zgłoszone w (II Turze) po 6 marca 2020r. zobowiązane są do uiszczenia opłaty do
1 września 2020 r.

Więcej ważnych terminów: www.instytutpe.pl/konferencja2020/terminy-oraz-oplaty-konferencyjne-2020

 1. Czy istnieje możliwość zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w przeniesionej, jesiennej edycji Konferencji (12-13 października 2020 r.)?

Istnieje taka możliwość do 31 marca 2020 r. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty konferencyjnej prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: konferencja@instytutpe.pl.

 1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować swój czynny udział w V Konferencji Naukowej – 12-13 października 2020 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do czynnego udziału, tj. z referatem lub posterem w V Konferencji Naukowej upływa 15 lipca 2020 r.

Więcej ważnych terminów: www.instytutpe.pl/konferencja2020/terminy-oraz-oplaty-konferencyjne-2020

 1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować bierny udział w V Konferencji Naukowej –
  12-13 października 2020 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do biernego udziału w V Konferencji Naukowej to 25 września 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że termin wpłat konferencyjnych za udział bierny obowiązuje do 2 października 2020 r.

 1. Do kiedy ostatecznie można zgłosić chęć uczestnictwa w wyjeździe do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce oraz zwiedzania trasy podziemnej Rzeszowa?

Chęć udziału w zwiedzaniu zgłasza się w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, zatem możliwe jest zgłoszenie do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Do kiedy ostatecznie można przesłać abstrakty referatów naukowych/posterów?

Zgodnie z regulaminem księgi abstraktów, gotowe, odpowiednio sformatowane abstrakty do wyd. 1 należy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 r.

Abstrakty do wyd. 2 (publikacja 21 września 2020 r.) należy przesłać do dnia 14 września 2020 r.

www.instytutpe.pl/konferencja2020/wazne-dokumenty-2020/

 

Pytania związane z prezentacją referatów naukowych:

 

 1. Czy istnieje możliwość zmiany tematu wystąpienia w jesiennej edycji Konferencji
  (12-13 października 2020 r.)? W jakim terminie?

Do końca terminu przyjmowania zgłoszeń, tj. do 15 lipca 2020 r., istnieje jednorazowo możliwość dowolnej zmiany tematu wystąpienia.

Po tym terminie można do dnia 31 sierpnia 2020 r. dokonać zmiany tytułu wystąpienia tylko w zakresie przeformułowania jego brzmienia, jednak z zachowaniem zgłoszonego zakresu tematycznego, którego wystąpienie dotyczy.

 

Pytania związane z publikacją artykułów naukowych:

 

 1. Do kiedy należy przesłać gotowy artykuł naukowy?

W przypadku zgłoszeń do 6 marca 2020 r. (I tura) ostateczny termin przesłania artykułu naukowego to 30 kwietnia 2020 r., natomiast artykułu w języku angielskim 15 maja 2020 r.

Osoby zgłoszone w II turze, tj. po 6 marca 2020 r., zobowiązane są do przesłania artykułu naukowego do 30 czerwca 2020 r., natomiast artykułu w języku angielskim do 15 lipca 2020 r.

Przypominamy, że warunkiem publikacji artykułu naukowego jest uzyskanie pozytywnych recenzji zgodnie z wymogami czasopism.

Możliwość zgłaszania artykułów naukowych do publikacji w czasopismach naukowych współpracujących z V Konferencją Naukową jest możliwa po zgłoszeniu udziału w wydarzeniu oraz dokonaniu opłaty konferencyjnej.

 1. Czy osoby z I tury zgłoszeń (do 6 marca 2020 r.) mają możliwość publikacji artykułów
  w 2021 r.?

Prosimy o podanie takiej informacji w wiadomości e-mail na adres: m.kubacka@prz.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że Organizatorzy Konferencji nie mogą zagwarantować publikacji w 2021 r., zwłaszcza, gdyby ilość chętnych przekraczała dostępny zakres artykułów w czasopismach.

Dla uczestników zgłoszonych do 6 marca 2020 r. przewidziane są miejsca na publikację w 2020 r., natomiast w roku 2021 r. uruchomiamy możliwość publikacji dla osób zgłoszonych w drugiej turze, tj. do 15 maja 2020 r. Ponadto, ilość artykułów naukowych dopuszczonych do publikacji zależy od dostępnej w czasopismach puli dostępnych miejsc wraz z warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji.

3. Czy istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego  bez udziału w V Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”?

Tak, istnieje taka możliwość, po zarejestrowaniu się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Konferencji i wniesieniu opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł brutto.
Szczegółowe informacje: www.instytutpe.pl/konferencja2020/publikacja-artykulow-2020/.

 

Pytania związane z sesją posterową:

 

 1. Do kiedy należy przesłać, gotowe postery naukowe?

Zgodnie z regulaminem konkursu na najlepszy poster naukowy podczas V Konferencji, gotowe postery należy przesłać do dnia 5 października 2020 r.
na adres: konferencja@instytutpe.pl.

www.instytutpe.pl/konferencja2020/wazne-dokumenty-2020/