>> Program wydarzenia

12.10.2020 roku (poniedziałek)

V1:

9:00-9:20 – Otwarcie Konferencji

9:20-9:30 – Wręczenie Nagród im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne

9:30-9:50 – Wystąpienie Laureatów Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza

9:50-10:50 – Panel plenarny I – Źródła pochodzenia węglowodorów – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a transformacją

11:10-12:30 – Panel plenarny II – Wyzwania i perspektywa rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – polski łańcuch dostaw – wzmacnianie innowacyjności – bezpieczeństwo funkcjonowania

12:50-13:10 – Ogłoszenie Laureatów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy V Konferencji

13:30:15:00 – Panel III – Wodór Paliwo Przyszłości 

15:20-16:30 – Panel IIIA – Surowcowa dogrywka: Czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmacnia się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej? Dywersyfikacja źródeł dostaw energii w dobie transformacji energetycznej.

16:50-18:00 – Panel IVA – Źródła innowacyjności: wyzwania i działania: elektromobilność – wodór – fotowoltaika – sztuczna inteligencja

V2:

15:20-16:20 – Panel IIIB – Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych

16:50-18:00 – Panel IVB – Zagrożenia informacyjne i narracyjne w sektorze energetycznym

 

13.10.2020 roku (wtorek)

V1:

8:20-9:40 – Polityka klimatyczna Unii Europejskiej na rzecz budowy konkurencyjności gospodarczej

10:00-11:30 – Czy Trójmorze jest narzędziem wzmacniania czy osłabiania Unii Europejskiej?

11:50-13:15 – Wojna informacyjna i działania dezinformacja w ramach Trójmorza – studium przypadku

14:15-15:45 – Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego 

16:05-17:20 – Polityka energetyczna na świecie wobec zmian świadomościowych i technologicznych

V2:

8:20-9:40 – Zarządzanie w sektorze energetycznym

10:00-11:30 – Bezpieczeństwo energetyczne państwa

11:45-13:15 –  Gospodarka o obiegu zamkniętym

14:15-15:45 –  Innowacje i modelowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa

16:00-17:30 – Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa energetycznego (sesja studencko-doktorancka)

V5:

8:20-9:40 – Energetyka wobec Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

14:15-15:45 – Rynek gazu ziemnego i ropy naftowej

V6:

8:20-9:40 – Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu międzynarodowym

 


 

Zadaj pytanie na żywo

 

Aula (wymagane)

Nick / Imię i nazwisko

Miejscowość

Treść pytania*

Twoje pytanie zostanie przesłane do moderatora panelu dyskusyjnego.