Księga Posterów – VI Konferencji!

wpis w: inne | 0
Ukazała się Księga Posterów VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Redakcja: P. Borkowski, T. Mirowski, J. Dyląg, A. Grabowy, P. Bednarska, P. Leszczyński

Wydawca: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

ISBN: 978-83-958517-0-4

Księga dostępna jest bezpłatnie ➡ (tutaj).

Regulamin Konkursu na najlepszy Poster Naukowy
ZADAJ PYTANIE ⬇ dotyczące wybrane posteru naukowego.

Zachęcamy do zadawania pytań do autorów posterów poprzez przesyłanie ich drogą mailową (w tytule wiadomości wpisując: tytuł posteru oraz imię i nazwisko autora/autorów) na adres e-mail: postery@instytutpe.pl do dnia 2 września 2021 r. do godziny 9:00.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone podczas wideokonferencji, która odbędzie się z udziałem Jury Konkursu i autorów posterów naukowych w dniu 2 września 2021 r. o godzinie 12:00.

Oficjalne ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi po zakończeniu sesji posterowej podczas drugiego dnia Konferencji, tj. 14 września 2021 r.

Sesja posterowa odbywa się w formule zdalnej-online.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji posterowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021/sesjaposterowa2021

Postery 2021