Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Partnerem Głównym VI Konferencji!

wpis w: inne | 0

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Partnerem Głównym VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbywać się będzie w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

znak_PSE_poziom_z_polem_ochronym_300dpi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Właścicielem spółki o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki jest Skarb Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. Celem spółki jest zapewnienie niezawodnej pracy sieci przesyłowej i dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. PSE odpowiadają za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Spółka jest właścicielem ponad 15,3 tys. km linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. PSE należą do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej ENTSO-E – stowarzyszenia zrzeszającego 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów. Więcej na: www.pse.pl