Nabór do EPS!

wpis w: inne | 0
EPS
Redakcja czasopisma naukowego Energy Policy Studies serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.

Czasopismo Energy Policy Studies jest nowym polem działalności powołanego Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, którego misją jest wspieranie i promowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja nauki i wiedzy z zakresu polityki energetycznej.

Celem powstania Energy Policy Studies jest popularyzacja najnowszych badań podejmowanych przez specjalistów, instytucje akademickie, organizacje i inne jednostki i podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianej energetyce oraz wkład w globalną dyskusję na tematy energetyczne.

Energy Policy Studies publikujemy oryginalne i jakościowe badania, prace koncepcyjne i recenzje książek skupiające się na poniższych tematach:

 • polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich jej aspektach: politycznym, gospodarczym, społecznym, technologicznym, materiałowym i strategicznym;
 • polityka klimatyczna;
 • procesy decyzyjne Unii Europejskiej;
 • rynek energii;
 • sektor energetyczny;
 • wspólny rynek energii;
 • węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i jego zróżnicowanie dostaw;
 • źródła energii, dystrybucja transferowa i magazynowanie
 • możliwości, wyzwania i zagrożenia związane z zasobami energetycznymi;
 • odnawialne źródła energii;
 • nowe technologie w sektorze energetycznym;
 • transport niskoemisyjny, tj. elektromobilność, gazomobilność;
 • konkurencyjna gospodarka i potencjalna przewaga konkurencyjna – automatyzacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym;
 • energia obywatelska, czyli klastry energetyczne;
 • transformacja energetyczna i wiele innych

Wybrane artykuły pojawiające się w prestiżowym czasopiśmie Energy Security Studies będą wcześniej recenzowane przez uznanych recenzentów zagranicznych. Czasopismo zostanie opublikowane online, które będzie dostępne na całym świecie.

Wskazówki dla autorów artykułów można znaleźć na stronie internetowej EPI.

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres e-mail: eps@instytutpe.pl do dnia 31.01.2024.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt pod adresem eps@instytutpe.pl