Posiedzenie Kapituły Nagrody VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,dsc_5614_as

W poniedziałek 8 maja 2023 r. w Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza, podczas którego omówiono tematykę nadchodzącej VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 września 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Od kilku lat podczas konferencji wręczana jest Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza dla osób oraz instytucji szczególnie zasłużonych w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Podczas posiedzenia przedstawiono kandydatury do tegorocznej nagrody oraz przeprowadzono głosowanie. Wyniki głosowania, które wyłoniły laureata poznamy w pierwszym dniu konferencji.

Skład Kapituły Nagrody

W Kapitule Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza zasiadają:

Dotychczasowi laureaci

W poprzednich latach nagrodę otrzymali:

  • VII edycja konferencji – Dainius Kreivys, minister energetyki Litwy za dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego oraz wzmacnianie niezależności energetycznej Europy, a także Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM – za realizację strategicznych inwestycji na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego;
  • VI edycja konferencji – Theodor J. Garrish, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer – za prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy krajami w sektorze energii, a także Dawid Cycoń, prezes spółki ML System S.A. – za wkład w rozwój energetyki odnawialnej, a także zaangażowanie w implementację rozwiązań opartych na idei rozwoju zrównoważonego;
  • V edycja konferencji – dr Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24), a także Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016-2020 – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski;
  • IV edycja konferencji – Lars Chr. Lilleholt, Minister Energii i Klimatu Królestwa Danii – za działania zmierzające do realizacji strategicznego projektu Baltic Pipe;
  • III edycja konferencji – dr Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – za projekt dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego dla Polski.