Artykuł eksperta IPE w czasopiśmie „Nowa Energia” nr 1/55/2017 – Rozwój i perspektywy sektora elektromobilności w Holandii

wpis w: inne | 0

Zapraszamy do lektury artykułu „Rozwój i perspektywy sektora elektromobilności w Holandii” autorstwa eksperta Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza mgra Dominika Brodackiego w czasopiśmie branżowym „Nowa Energia” nr 1/55/2017.

Artykuł dostępny na stronie: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Rozw%C3%B3j-i-perspektywy-sektora-elektromobilno%C5%9Bci-w-Holandii.pdf

Polecamy uwadze lekturę czasopisma „Nowa Energia” oraz portalu branżowego:
http://nowa-energia.com.pl/

logo krzywe