Udział Eksperta IPE w debacie „Zielona Polska – wyzwanie dla firm, rolników, i rządu”

wpis w: inne | 0

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza dr Anna Kucharska brała udział w debacie organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną dn. 29.01.2021 r.

Tematem debaty był:  „Zielona Polska – wyzwanie dla firm, rolników, i rządu”.

W debacie udział wzięli również: Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Paweł Kaczmarek- członek zarządu, Top Farms Sp. z o. o., Albert Gryszczuk – Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Podczas debaty poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Zielona Polska jako element europejskiego Zielonego Ładu. W jakich dziedzinach czekają nas największe wyzwania, jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną i jakie mogą być jej koszty?
  • Transformacja energetyczna to nie tylko wielkie elektrownie. Co robić, by transformacja energetyczna „zeszła w dół”? Kto powinien ponosić koszty wsparcia osób i społeczności zmagających się z „ubóstwem energetycznym”? Czy rząd przygotowuje instrumenty, które pozwolą gminom bardziej zaangażować się w program Czyste Powietrze?
  • Jak powinna wyglądać współpraca samorządu, przedsiębiorców, rządu, NGO i instytucji unijnych aby transformacja energetyczna regionu zakończyła się sukcesem? Jakie rozwiązania należy wdrożyć w pierwszej kolejności w celu poprawy efektywności energetycznej śląskich domów?
  • Zielony ład w rolnictwie – co to oznacza? Strategie „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” oznaczają m.in. objęcie ochroną 30% powierzchni UE, zmniejszenie o połowę stosowania pestycydów w rolnictwie, przywrócenie swobodnego przepływu rzek czy nasadzenie 3 mld drzew. 40 proc. budżetu wspólnej polityki rolnej ma być przeznaczone na cele środowiskowe Co to oznacza dla polskich producentów rolnych i firm?
  • Zielony Ład to technologia. Eliminacja węgla z energetyki oraz stopniowe odchodzenie od ropy i gazu oznaczają nie tylko konieczność zastąpienia ich technologią wodorową czy OZE. Czy takie technologie powinny doczekać się podobnego wsparcia ze strony rządu i samorządów jak np. domowa fotowoltaika?

All_FB GP

Anna Kucharska - Instytut Polityki Energetycznej

All_DGP