dr Anna Bałamut Ekspertem IPE

wpis w: inne | 0

JMarzec (Post na LinkedIn)

dr Anna Bałamut
Absolwentka studiów na kierunku stosunki międzynarodowe na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na której ukończyła też studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce. Od 2015 r. wykładowczyni KAAFM, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką zarządzania bezpieczeństwem energetyczno-ekologicznym na poziomie lokalnym, m.in. klastry energetyczne, doliny wodorowe, pojazdy elektryczne.
 
Nowym Ekspertem Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 
Witamy w Zespole!
 
Kontakt: abalamut@instytutpe.pl
ORCID: 0000-0001-7300-7367
 
#IPE #FiPR #IEP #EksperciIPE #AnalizaIPE #ZespółIPE