Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – potwierdził udział w VIII Konferencji Naukowej

wpis w: inne | 0

mlynDr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ potwierdził udział w VIII Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Autor 6 monografii i ponad 80 artykułów naukowych m.in.: _Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – środowisko – klimat (2017), Energy Policy Transition – The Perspective of Different States (współautor 2017), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016)_.
Nauczyciel akademicki i dyplomata (m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako 2017 – 2022, członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu 2017-2022.
Projekty badawcze w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowo – badawcze: problematyka współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu, integracja europejska i polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji.