Historia Sektora Energii – zapowiedź jedenastego artykułu

wpis w: HSE | 0

Ignacy Łukasiewicz już za życia stał się wzorem do naśladowania. Był człowiekiem niezwykle pracowitym, potrafił działać zespołowo, miał innowacyjne podejście do pracowników, był przykładem niezwykłego patrioty państwowego i gospodarczego, był społecznikiem, filantropem oraz propagatorem współczesnej idei zrównoważonego rozwoju, a także przedsiębiorcą. Swoją postawą potwierdził, że największą wartością jest skoncentrowanie się nie na sobie, ale na drugim człowieku – pisze dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, w swoim artykule zatytułowanym:

„Czego współczesne pokolenie może nauczyć się od Ignacego Łukasiewicza?”

Z artykułem będzie można się zapoznać w ramach projektu Historia sektora energii już 17 października br. Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.