Lwowska „Nafta” jako długoletni organ Krajowego Towarzystwa Naftowego #HSE

wpis w: HSE | 0
dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz
„>>Nafta<< w latach 1893-1914”

Artykuł opisuje lwowskie czasopismo „Nafta”, które ukazywało się w latach 1893-1914. Periodyk ten ukazywał się w formie miesięcznika lub dwutygodnika a jego redakcję tworzyli profesorowie wyższych uczelni Lwowa i galicyjscy działacze gospodarczy.

„Nafta” nie była pierwszym czasopismem poświęconym problematyce przemysłu naftowego – sposobom jej wydobycia, kwestiom ekonomicznym tej gałęzi gospodarki, informacjom o funkcjonowaniu przemysłu naftowego w innych krajach czy działaniom władz krajowych i państwowych wobec tego przemysłu. Czasopisma takie ukazywały się już wcześniej w Gorlicach i w Krośnie a już po rozpoczęciu wydawania „Nafty” także w Jaśle.

Czasopisma te były jednak efemerydami a lwowska „Nafta” jako długoletni organ Krajowego Towarzystwa Naftowego a wcześniej Towarzystwa Techników Naftowych ukazywała się do końca lipca 1914 roku.

Artykuł zostanie opublikowany już w piątek, 23 września 2022 r.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.