Działalność rafinerii naftowych w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach w latach 1944-1989 #HSE

wpis w: HSE | 0
dr Bartosz Pasterski
„Przemysł rafineryjny w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989”

Celem artykułu jest przedstawienie działalności rafinerii naftowych w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach w latach 1944-1989 w kontekście ich powojennej odbudowy, modernizacji, rozwoju technologicznego i postępu technicznego. Zaprezentowane zostały w nim wyniki przerobu ropy naftowej w trzech rafineriach południowo-wschodnich, a także wskazany został ich udział w przerobie ogólnokrajowym.

Przeanalizowano również strukturę produkcji rafineryjnej (asortyment produkowanych wyrobów) oraz kwestie efektywności ekonomicznej zakładów przerobu ropy naftowej. Osobne miejsce poświęcono opisowi nieudanego procesu konsolidacji rafinerii w latach 1976-1981.

W konkluzji artykułu znalazł się wniosek o stopniowej marginalizacji i regresie rozwoju południowo-wschodnich rafinerii w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach po uruchomieniu kombinatów petrochemicznych w Płocku i Gdańsku.

Artykuł zostanie opublikowany już w piątek, 9 sierpnia 2022 r.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.