Historia Sektora Energii – zapowiedź siódmego artykułu

wpis w: HSE | 0

Autorem kolejnego artykułu w ramach projektu Historia sektora energii jest dr Bartosz Pasterski absolwent studiów historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W artykule pt.:

„Przemysł rafineryjny w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989”

przedstawia działalność rafinerii w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach w okresie od zakończenia II wojny światowej do czasu transformacji ustrojowej w Polsce.

Artykuł ukaże się już 9 września br.

Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.