Historia XIX-wiecznej kopalni w Bóbrce #HSE

wpis w: HSE | 0
Barbara Olejarz i Michał Górecki
„Bóbrka - historia miejsca. XIX-wieczna kopalnia w obszarze
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza”

XIX wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, dzięki temu, iż działa nieprzerwanie od 1854 r. zachowała w dużej mierze autentyczność. W doskonałej formie przetrwały urządzenia techniczne a przede wszystkim pozostał historyczny układ przestrzenny i krajobrazowy. To właśnie dzięki temu obiekt ma znaczenie nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe.

Ze względu na ciągłość wydobycia i przemysłową formę, można określić kopalnię w Bóbrce, jako najstarsze na świecie, miejsce wydobycia ropy naftowej i tym samym kolebkę przemysłu naftowego.

Artykuł zostanie opublikowany już w piątek, 26 sierpnia 2022 r.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.