Historia Sektora Energii – zapowiedź szóstego artykułu

wpis w: HSE | 0

26 sierpnia br. w ramach projektu Historia sektora energii zostanie opublikowany artykuł autorstwa Barbary Olejarz i Michała Góreckiego - pracowników Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. W artykule pt.:

„Bóbrka - historia miejsca. XIX-wieczna kopalnia w obszarze Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza”

przedstawiają historię wydobycia ropy naftowej w Bóbrce jednocześnie prezentując fakty mające decydujące znaczenie dla kopalni jak i muzeum. Pani mgr Barbara Olejarz jest absolwentką zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, muzealnictwa oraz etnologii na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako dyplomowany menadżer kultury od 15 lat jest związana zawodowo z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a od 10 lat sprawuje funkcję dyrektora placówki. Jest autorką wniosku o wpis XIX w. kopalni ropy naftowej w Bóbrce na elitarną listę Pomników Historii.

W sferze działalności naukowo-badawczej jest autorką wielu artykułów poświęconych początkom przemysłu naftowego, folklorowi naftowemu, a także wpływom tegoż przemysłu na rozwój i przemiany społeczno- gospodarcze XIX w. Galicji. Była prelegentką na wielu konferencjach, szczególnie o tematyce poświęconej historii górnictwa, początkom przemysłu naftowego, ochronie dziedzictwa industrialnego. Ponadto jest autorką wydawnictw muzealnych, scenariuszy wystaw, konspektów lekcji muzealnych oraz członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, sekretarzem Redakcji Zeszytów Naukowo-Historycznych „Wiek Nafty”, przewodniczącą Komisji ds. Historii i Muzealnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo–Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Pan mgr Michał Górecki urodzony w 1981 r. ukończył Technikum Naftowe w Krośnie na kierunku urządzenia i instalacje przemysłu gazowniczego. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Nauk Humanistycznych i kierunku historia – archiwistyka. Obecnie jest adiunktem w dziale historycznym Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W Muzeum zajmuje się kontaktami z muzeami zagranicznymi, pozyskiwaniem opracowaniem oraz udostępnianiem zbiorów muzealnych, organizacją wystaw, prowadzi zajęcia edukacyjne, zajmuje się również biblioteką i archiwum muzealnym.

Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.